ช่วงชั้น - ชั้นเรียน - สมัครสอบธรรมศึกษา

 
Showing 1-22 of 22 รายการ.

ช่วงชั้น - ชั้นเรียน - สมัครสอบธรรมศึกษา

#ช่วงชั้นชั้นที่เรียนสมัครชั้นตรีได้สมัครชั้นโทได้สมัครชั้นเอกได้สมัครช่วงชั้นประถมได้สมัครช่วงชั้นมัธยมได้สมัครช่วงชั้นอุดมได้หมายเหตุ
 
 
       
1มัธยมม.๑
2มัธยมม.๒
3มัธยมม.๓
4มัธยมม.๔
5มัธยมม.๕
6มัธยมม.๖
7มัธยมปวช.
8มัธยมกศน.อุดมสำหรับ กศน.มัธยมปลาย
9มัธยมกศน.มัธยมสำหรับ กศน.มัธยมต้น
10มัธยมกศน.ประถมสำหรับ กศน.ประถม
11อุดมปวส.
12อุดมผอ.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
13อุดมรอง ผอ.รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
14อุดมครูสำหรับครูที่ต้องการสอบ (อุดม)
15อุดมอื่นๆประชาชนทั่วไป (อุดม)
16อุดมป.เอก
17อุดมป.โท
18อุดมป.ตรี
19ประถมป.๓
20ประถมป.๖
21ประถมป.๕
22ประถมป.๔