รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนวัดเรืองยศสุทธาราม
นักธรรมชั้นตรี - ๑๑๓๘๐๔๒ - วัดเรืองยศสุทธาราม
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระไอศูรย์บุรัมวณิชย์ธมฺมวโรวัดวรจรรยาวาสวัดเรืองยศสุทธาราม
2พระบะดัลกุมบุเรอะรัตนายกะปิยสีโลวัดวรจรรยาวาสวัดเรืองยศสุทธาราม
3พระธีรพลเณรแตงเตชปญฺโญวัดบางโคล่นอกวัดเรืองยศสุทธาราม
4พระธีรพงศ์ทองรักรตนรํสีวัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
5สามเณรปัญญพัฒน์วิลัย-วัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
6สามเณรสิทธิพงษ์นวมนาคะ-วัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
7สามเณรอชิระอ้นน้อย-วัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
8สามเณรราชันเทพจันทร์-วัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
9สามเณรภูริเดชศรีแสน-วัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
10สามเณรวชิราวุธศรีสุนทร-วัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
11สามเณรกฤติพงศ์พูลเพิ่ม-วัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
12สามเณรณัฐภูมิคำปาน-วัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
13สามเณรกลวัชรวงษ์ศิริ-วัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
14สามเณรณัฐพลอองตัน-วัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
15สามเณรรัฐพงศ์อินทรเรืองศร-วัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
16สามเณรอภิพัฒน์โสภากุล-วัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
17สามเณรรัชชานนท์ปลื้มใจ-วัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม
18สามเณรพชรพลเมืองสุวรรณ-วัดเรืองยศสุทธารามวัดเรืองยศสุทธาราม