ช่วงชั้น - ชั้นเรียน - สมัครสอบธรรมศึกษา

 
Showing 1-22 of 22 รายการ.

ช่วงชั้น - ชั้นเรียน - สมัครสอบธรรมศึกษา

#ช่วงชั้นชั้นที่เรียนสมัครชั้นตรีได้สมัครชั้นโทได้สมัครชั้นเอกได้สมัครช่วงชั้นประถมได้สมัครช่วงชั้นมัธยมได้สมัครช่วงชั้นอุดมได้หมายเหตุ
 
 
       
1ประถมป.๓
2ประถมป.๔
3ประถมป.๕
4ประถมป.๖
5มัธยมม.๑
6มัธยมม.๒
7มัธยมม.๓
8มัธยมม.๔
9มัธยมม.๕
10มัธยมม.๖
11มัธยมปวช.
12อุดมปวส.
13อุดมป.ตรี
14อุดมป.โท
15อุดมป.เอก
16มัธยมกศน.ประถมสำหรับ กศน.ประถม
17มัธยมกศน.มัธยมสำหรับ กศน.มัธยมต้น
18มัธยมกศน.อุดมสำหรับ กศน.มัธยมปลาย
19อุดมอื่นๆประชาชนทั่วไป (อุดม)
20อุดมครูสำหรับครูที่ต้องการสอบ (อุดม)
21อุดมรอง ผอ.รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
22อุดมผอ.ผู้อำนวยการสถานศึกษา