ช่วงชั้น - ชั้นเรียน - สมัครสอบธรรมศึกษา

 
Showing 1-22 of 22 รายการ.

ช่วงชั้น - ชั้นเรียน - สมัครสอบธรรมศึกษา

#ช่วงชั้นชั้นที่เรียนสมัครชั้นตรีได้สมัครชั้นโทได้สมัครชั้นเอกได้สมัครช่วงชั้นประถมได้สมัครช่วงชั้นมัธยมได้สมัครช่วงชั้นอุดมได้หมายเหตุ
 
 
       
1ประถมป.๔
2ประถมป.๕
3ประถมป.๖
4ประถมป.๓
5มัธยมกศน.อุดมสำหรับ กศน.มัธยมปลาย
6มัธยมกศน.มัธยมสำหรับ กศน.มัธยมต้น
7มัธยมกศน.ประถมสำหรับ กศน.ประถม
8มัธยมปวช.
9มัธยมม.๖
10มัธยมม.๕
11มัธยมม.๔
12มัธยมม.๓
13มัธยมม.๒
14มัธยมม.๑
15อุดมรอง ผอ.รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
16อุดมครูสำหรับครูที่ต้องการสอบ (อุดม)
17อุดมอื่นๆประชาชนทั่วไป (อุดม)
18อุดมผอ.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
19อุดมป.เอก
20อุดมป.โท
21อุดมป.ตรี
22อุดมปวส.