ช่วงชั้น - ชั้นเรียน - สมัครสอบธรรมศึกษา

 
Showing 1-22 of 22 รายการ.

ช่วงชั้น - ชั้นเรียน - สมัครสอบธรรมศึกษา

#ช่วงชั้นชั้นที่เรียนสมัครชั้นตรีได้สมัครชั้นโทได้สมัครชั้นเอกได้สมัครช่วงชั้นประถมได้สมัครช่วงชั้นมัธยมได้สมัครช่วงชั้นอุดมได้หมายเหตุ
 
 
       
1มัธยมม.๖
2มัธยมกศน.อุดมสำหรับ กศน.มัธยมปลาย
3มัธยมกศน.มัธยมสำหรับ กศน.มัธยมต้น
4มัธยมกศน.ประถมสำหรับ กศน.ประถม
5ประถมป.๓
6มัธยมปวช.
7มัธยมม.๕
8มัธยมม.๔
9มัธยมม.๓
10มัธยมม.๒
11มัธยมม.๑
12ประถมป.๖
13ประถมป.๕
14ประถมป.๔
15อุดมผอ.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
16อุดมรอง ผอ.รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
17อุดมครูสำหรับครูที่ต้องการสอบ (อุดม)
18อุดมอื่นๆประชาชนทั่วไป (อุดม)
19อุดมป.เอก
20อุดมป.โท
21อุดมป.ตรี
22อุดมปวส.