ช่วงชั้น - ชั้นเรียน - สมัครสอบธรรมศึกษา

 
Showing 1-22 of 22 รายการ.

ช่วงชั้น - ชั้นเรียน - สมัครสอบธรรมศึกษา

#ช่วงชั้นชั้นที่เรียนสมัครชั้นตรีได้สมัครชั้นโทได้สมัครชั้นเอกได้สมัครช่วงชั้นประถมได้สมัครช่วงชั้นมัธยมได้สมัครช่วงชั้นอุดมได้หมายเหตุ
 
 
       
1อุดมปวส.
2อุดมผอ.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
3อุดมรอง ผอ.รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
4อุดมครูสำหรับครูที่ต้องการสอบ (อุดม)
5อุดมอื่นๆประชาชนทั่วไป (อุดม)
6มัธยมกศน.อุดมสำหรับ กศน.มัธยมปลาย
7มัธยมกศน.มัธยมสำหรับ กศน.มัธยมต้น
8มัธยมกศน.ประถมสำหรับ กศน.ประถม
9อุดมป.เอก
10อุดมป.โท
11อุดมป.ตรี
12ประถมป.๓
13มัธยมปวช.
14มัธยมม.๖
15มัธยมม.๕
16มัธยมม.๔
17มัธยมม.๓
18มัธยมม.๒
19มัธยมม.๑
20ประถมป.๖
21ประถมป.๕
22ประถมป.๔