ระบบบริหารสมัครสอบนักธรรม-ธรรมศึกษา

โดย สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง อาคารหอสมุดมหามกุฏราชวิทยาลัย
หน้าวัดบวรนิเวศวิหาร เลขที่ ๒๘๗ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐


เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. กรุณาดาวน์โหลดและศึกษาวิธีการดำเนินการจากคู่มือ ฯ
 2. กรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ส่งมาที่ [email protected]
  หมายเหตุ:
  • แจ้งไม่ทันตามที่กำหนด สามารถแจ้งล่าช้าได้ แต่ก็ควรแจ้งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะมีผลต่อกระบวนการอื่น ๆ เช่น
   • การจัดหาครูสอนธรรมศึกษา
   • การเปิดสนามสอบ
   • การสั่งพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ
  • เป็นการสำรวจสถิติคร่าว ๆ ไม่จำเป็นต้องเที่ยงตรง 100%
 3. ขอ Username/Password เพื่อดำเนินการแจ้งรายชื่อผ่านออนไลน์
   
 4. ปฏิทินธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖