รายชื่อสำนักเรียน

Total 264 สำนักเรียน.

รายชื่อสำนักเรียน

#นิกายหนภาคจังหวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
 
1มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุ
2มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดชนะสงคราม
3มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเทพธิดาราม
4มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราชบุรณะ
5มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดมหรรณพาราม
6มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดพระเชตุพน
7มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสุทัศนเทพวราราม
8มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสามพระยา
9มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดพระพิเรนทร์
10มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสระเกศ
11มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดไตรมิตรวิทยาราม
12มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดจักรวรรดิราชาวาส
13มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดปทุมคงคา
14มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดบพิตรพิมุข
15มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตสัมพันธวงศ์
16มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเบญจมบพิตร
17มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสร้อยทอง
18มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดพรหมวงศาราม
19มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตห้วยขวาง-พญาไท
20มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดมหาพฤฒาราม
21มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดหัวลำโพง
22มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดยานนาวา
23มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตยานนาวา
24มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราชสิงขร
25มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางคอแหลม
26มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
27มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดคลองเตยใน
28มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตพระโขนง-บางนา
29มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดบางนาใน
30มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดศรีเอี่ยม
31มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตประเวศ
32มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตสวนหลวง
33มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเทพลีลา
34มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางกะปิ
35มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตลาดพร้าว
36มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเสมียนนารี
37มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางเขน-จตุจักร
38มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
39มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตสายไหม
40มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตมีนบุรี
41มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดแสนสุข
42มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตคลองสามวา
43มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตลาดกระบัง
44มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตหนองจอก
45มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตธนบุรี
46มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดหิรัญรูจี
47มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดโพธินิมิตร
48มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
49มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดประยุรวงศาวาส
50มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดกัลยาณมิตร
51มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดอินทาราม
52มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดอนงคาราม
53มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดพิชยญาติการาม
54มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดทองนพคุณ
55มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดทองธรรมชาติ
56มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตคลองสาน
57มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตราษฎร์บูรณะ
58มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตทุ่งครุ
59มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางขุนเทียน
60มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางบอน
61มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราชโอรสาราม
62มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางกอกใหญ่
63มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราชสิทธาราม
64มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดอรุณราชวราราม
65มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดหงส์รัตนาราม
66มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดโมลีโลกยาราม
67มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดนาคกลาง
68มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสังข์กระจาย
69มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางกอกน้อย
70มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดระฆังโฆสิตาราม
71มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดศรีสุดาราม
72มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดดุสิดาราม
73มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสุวรรณาราม
74มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางพลัด
75มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดอมรคีรี
76มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดคฤหบดี
77มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดดาวดึงษาราม
78มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดภคินีนาถ
79มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเทพากร
80มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดกาญจนสิงหาสน์
81มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดรัชฎาธิษฐาน
82มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดชัยพฤกษมาลา
83มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตภาษีเจริญ
84มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดปากน้ำ
85มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดนิมมานรดี
86มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดบุณยประดิษฐ์
87มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางแค
88มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดชัยฉิมพลี
89มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตหนองแขม
90มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตทวีวัฒนา
91มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดชัยชนะสงคราม
92มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบึงกุ่ม
93มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเรืองยศสุทธาราม
94มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดกระทุ่ม
95มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะสงฆ์จีนนิกาย
96มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดทองบน
97ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดบวรนิเวศวิหาร
98ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
99ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดมกุฏกษัตริยาราม
100ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดนรนาถสุนทริการาม
101ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดโสมนัสวิหาร
102ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเทพศิรินทราวาส
103ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสัมพันธวงศ์
104ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราชาธิวาสวิหาร
105ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดปทุมวนาราม
106ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดบรมนิวาส
107ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดธาตุทอง
108ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดธรรมมงคล
109ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดพระศรีมหาธาตุ
110ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดบุปผาราม
111ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดอาวุธวิกสิตาราม
112ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราษฎร์บำรุง
113มหานิกายหนกลางภาค ๑นนทบุรีคณะจังหวัดนนทบุรี
114มหานิกายหนกลางภาค ๑ปทุมธานีคณะจังหวัดปทุมธานี
115มหานิกายหนกลางภาค ๑สมุทรปราการคณะจังหวัดสมุทรปราการ
116มหานิกายหนกลางภาค ๒พระนครศรีอยุธยาคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
117มหานิกายหนกลางภาค ๒อ่างทองคณะจังหวัดอ่างทอง
118มหานิกายหนกลางภาค ๒สระบุรีคณะจังหวัดสระบุรี
119มหานิกายหนกลางภาค ๓ลพบุรีคณะจังหวัดลพบุรี
120มหานิกายหนกลางภาค ๓สิงห์บุรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
121มหานิกายหนกลางภาค ๓ชัยนาทคณะจังหวัดชัยนาท
122มหานิกายหนกลางภาค ๓อุทัยธานีคณะจังหวัดอุทัยธานี
123มหานิกายหนเหนือภาค ๔นครสวรรค์คณะจังหวัดนครสวรรค์
124มหานิกายหนเหนือภาค ๔กำแพงเพชรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
125มหานิกายหนเหนือภาค ๔พิจิตรคณะจังหวัดพิจิตร
126มหานิกายหนเหนือภาค ๔เพชรบูรณ์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
127มหานิกายหนเหนือภาค ๕พิษณุโลกคณะจังหวัดพิษณุโลก
128มหานิกายหนเหนือภาค ๕สุโขทัยคณะจังหวัดสุโขทัย
129มหานิกายหนเหนือภาค ๕อุตรดิตถ์คณะจังหวัดอุตรดิตถ์
130มหานิกายหนเหนือภาค ๕ตากคณะจังหวัดตาก
131มหานิกายหนเหนือภาค ๖ลำปางคณะจังหวัดลำปาง
132มหานิกายหนเหนือภาค ๖เชียงรายคณะจังหวัดเชียงราย
133มหานิกายหนเหนือภาค ๖พะเยาคณะจังหวัดพะเยา
134มหานิกายหนเหนือภาค ๖แพร่คณะจังหวัดแพร่
135มหานิกายหนเหนือภาค ๖น่านคณะจังหวัดน่าน
136มหานิกายหนเหนือภาค ๗เชียงใหม่คณะจังหวัดเชียงใหม่
137มหานิกายหนเหนือภาค ๗ลำพูนคณะจังหวัดลำพูน
138มหานิกายหนเหนือภาค ๗แม่ฮ่องสอนคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
139มหานิกายหนตะวันออกภาค ๘อุดรธานีคณะจังหวัดอุดรธานี
140มหานิกายหนตะวันออกภาค ๘หนองคายคณะจังหวัดหนองคาย
141มหานิกายหนตะวันออกภาค ๘บึงกาฬคณะจังหวัดบึงกาฬ
142มหานิกายหนตะวันออกภาค ๘เลยคณะจังหวัดเลย
143มหานิกายหนตะวันออกภาค ๘สกลนครคณะจังหวัดสกลนคร
144มหานิกายหนตะวันออกภาค ๘หนองบัวลำภูคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
145มหานิกายหนตะวันออกภาค ๙ขอนแก่นคณะจังหวัดขอนแก่น
146มหานิกายหนตะวันออกภาค ๙มหาสารคามคณะจังหวัดมหาสารคาม
147มหานิกายหนตะวันออกภาค ๙กาฬสินธุ์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
148มหานิกายหนตะวันออกภาค ๙ร้อยเอ็ดคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
149มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๐อุบลราชธานีคณะจังหวัดอุบลราชธานี
150มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๐ยโสธรคณะจังหวัดยโสธร
151มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๐ศรีสะเกษคณะจังหวัดศรีสะเกษ
152มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๐นครพนมคณะจังหวัดนครพนม
153มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๐มุกดาหารคณะจังหวัดมุกดาหาร
154มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๐อำนาจเจริญคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
155มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๑นครราชสีมาคณะจังหวัดนครราชสีมา
156มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๑บุรีรัมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
157มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๑ชัยภูมิคณะจังหวัดชัยภูมิ
158มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๑สุรินทร์คณะจังหวัดสุรินทร์
159มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๒ปราจีนบุรีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
160มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๒สระแก้วคณะจังหวัดสระแก้ว
161มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๒นครนายกคณะจังหวัดนครนายก
162มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๒ฉะเชิงเทราคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
163มหานิกายหนกลางภาค ๑๓ชลบุรีคณะจังหวัดชลบุรี
164มหานิกายหนกลางภาค ๑๓ระยองคณะจังหวัดระยอง
165มหานิกายหนกลางภาค ๑๓จันทบุรีคณะจังหวัดจันทบุรี
166มหานิกายหนกลางภาค ๑๓ตราดคณะจังหวัดตราด
167มหานิกายหนกลางภาค ๑๔นครปฐมคณะจังหวัดนครปฐม
168มหานิกายหนกลางภาค ๑๔สุพรรณบุรีคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
169มหานิกายหนกลางภาค ๑๔กาญจนบุรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
170มหานิกายหนกลางภาค ๑๔สมุทรสาครคณะจังหวัดสมุทรสาคร
171มหานิกายหนกลางภาค ๑๕ราชบุรีคณะจังหวัดราชบุรี
172มหานิกายหนกลางภาค ๑๕เพชรบุรีคณะจังหวัดเพชรบุรี
173มหานิกายหนกลางภาค ๑๕สมุทรสงครามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
174มหานิกายหนกลางภาค ๑๕ประจวบคีรีขันธ์คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
175มหานิกายหนใต้ภาค ๑๖นครศรีธรรมราชคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
176มหานิกายหนใต้ภาค ๑๖ชุมพรคณะจังหวัดชุมพร
177มหานิกายหนใต้ภาค ๑๖สุราษฎร์ธานีคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
178มหานิกายหนใต้ภาค ๑๗ภูเก็ตคณะจังหวัดภูเก็ต
179มหานิกายหนใต้ภาค ๑๗ตรังคณะจังหวัดตรัง
180มหานิกายหนใต้ภาค ๑๗กระบี่คณะจังหวัดกระบี่
181มหานิกายหนใต้ภาค ๑๗พังงาคณะจังหวัดพังงา
182มหานิกายหนใต้ภาค ๑๗ระนองคณะจังหวัดระนอง
183มหานิกายหนใต้ภาค ๑๘สงขลาคณะจังหวัดสงขลา
184มหานิกายหนใต้ภาค ๑๘พัทลุงคณะจังหวัดพัทลุง
185มหานิกายหนใต้ภาค ๑๘สตูลคณะจังหวัดสตูล
186มหานิกายหนใต้ภาค ๑๘ปัตตานีคณะจังหวัดปัตตานี
187มหานิกายหนใต้ภาค ๑๘ยะลาคณะจังหวัดยะลา
188มหานิกายหนใต้ภาค ๑๘นราธิวาสคณะจังหวัดนราธิวาส
189ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓สมุทรปราการคณะจังหวัดสมุทรปราการ
190ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓นนทบุรีคณะจังหวัดนนทบุรี
191ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓ปทุมธานีคณะจังหวัดปทุมธานี
192ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓พระนครศรีอยุธยาคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
193ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓อ่างทองคณะจังหวัดอ่างทอง
194ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓สระบุรีคณะจังหวัดสระบุรี
195ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓ลพบุรีคณะจังหวัดลพบุรี
196ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓สิงห์บุรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
197ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓ชัยนาทคณะจังหวัดชัยนาท
198ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓อุทัยธานีคณะจังหวัดอุทัยธานี
199ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕นครสวรรค์คณะจังหวัดนครสวรรค์
200ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕เพชรบูรณ์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
201ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕กำแพงเพชรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
202ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕พิจิตรคณะจังหวัดพิจิตร
203ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕สุโขทัยคณะจังหวัดสุโขทัย
204ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕ตากคณะจังหวัดตาก
205ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕พิษณุโลกคณะจังหวัดพิษณุโลก
206ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕อุตรดิตถ์คณะจังหวัดอุตรดิตถ์
207ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๖-๗ลำปางคณะจังหวัดลำปาง
208ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๖-๗แพร่คณะจังหวัดแพร่
209ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๖-๗พะเยาคณะจังหวัดพะเยา
210ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๖-๗น่านคณะจังหวัดน่าน
211ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๖-๗เชียงรายคณะจังหวัดเชียงราย
212ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๖-๗เชียงใหม่คณะจังหวัดเชียงใหม่
213ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๖-๗ลำพูนคณะจังหวัดลำพูน
214ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๖-๗แม่ฮ่องสอนคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
215ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๘อุดรธานีคณะจังหวัดอุดรธานี
216ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๘หนองคายคณะจังหวัดหนองคาย
217ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๘บึงกาฬคณะจังหวัดบึงกาฬ
218ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๘เลยคณะจังหวัดเลย
219ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๘สกลนครคณะจังหวัดสกลนคร
220ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๘หนองบัวลำภูคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
221ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๙ขอนแก่นคณะจังหวัดขอนแก่น
222ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๙มหาสารคามคณะจังหวัดมหาสารคาม
223ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๙กาฬสินธุ์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
224ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๙ร้อยเอ็ดคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
225ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๐อุบลราชธานีคณะจังหวัดอุบลราชธานี
226ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๐ยโสธรคณะจังหวัดยโสธร
227ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๐ศรีสะเกษคณะจังหวัดศรีสะเกษ
228ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๐นครพนมคณะจังหวัดนครพนม
229ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๐มุกดาหารคณะจังหวัดมุกดาหาร
230ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๐อำนาจเจริญคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
231ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๑นครราชสีมาคณะจังหวัดนครราชสีมา
232ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๑ชัยภูมิคณะจังหวัดชัยภูมิ
233ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๑บุรีรัมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
234ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๑สุรินทร์คณะจังหวัดสุรินทร์
235ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๒-๑๓ปราจีนบุรีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
236ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๒-๑๓สระแก้วคณะจังหวัดสระแก้ว
237ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๒-๑๓นครนายกคณะจังหวัดนครนายก
238ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๒-๑๓ฉะเชิงเทราคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
239ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๒-๑๓ชลบุรีคณะจังหวัดชลบุรี
240ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๒-๑๓ระยองคณะจังหวัดระยอง
241ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๒-๑๓จันทบุรีคณะจังหวัดจันทบุรี
242ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๒-๑๓ตราดคณะจังหวัดตราด
243ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕นครปฐมคณะจังหวัดนครปฐม
244ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕สุพรรณบุรีคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
245ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕กาญจนบุรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
246ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕สมุทรสาครคณะจังหวัดสมุทรสาคร
247ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕สมุทรสงครามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
248ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕ราชบุรีคณะจังหวัดราชบุรี
249ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕เพชรบุรีคณะจังหวัดเพชรบุรี
250ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕ประจวบคีรีขันธ์คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
251ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖นครศรีธรรมราชคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
252ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖สุราษฎร์ธานีคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
253ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖ชุมพรคณะจังหวัดชุมพร
254ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๗-๑๘ตรังคณะจังหวัดตรัง
255ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๗-๑๘ภูเก็ตคณะจังหวัดภูเก็ต
256ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๗-๑๘พังงาคณะจังหวัดพังงา
257ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๗-๑๘กระบี่คณะจังหวัดกระบี่
258ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๗-๑๘ระนองคณะจังหวัดระนอง
259ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๗-๑๘สงขลาคณะจังหวัดสงขลา
260ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๗-๑๘สตูลคณะจังหวัดสตูล
261ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๗-๑๘พัทลุงคณะจังหวัดพัทลุง
262ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๗-๑๘ปัตตานีคณะจังหวัดปัตตานี
263ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๗-๑๘ยะลาคณะจังหวัดยะลา
264ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๗-๑๘นราธิวาสคณะจังหวัดนราธิวาส