รายชื่อสำนักเรียน

Total 264 สำนักเรียน.

รายชื่อสำนักเรียน

#นิกายหนภาคจังหวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
 
1ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๗-๑๘กระบี่คณะจังหวัดกระบี่
2มหานิกายหนใต้ภาค ๑๗กระบี่คณะจังหวัดกระบี่
3มหานิกายหนกลางภาค ๑๔กาญจนบุรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕กาญจนบุรีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มหานิกายหนตะวันออกภาค ๙กาฬสินธุ์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
6ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๙กาฬสินธุ์คณะจังหวัดกาฬสินธุ์
7ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕กำแพงเพชรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
8มหานิกายหนเหนือภาค ๔กำแพงเพชรคณะจังหวัดกำแพงเพชร
9มหานิกายหนตะวันออกภาค ๙ขอนแก่นคณะจังหวัดขอนแก่น
10ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๙ขอนแก่นคณะจังหวัดขอนแก่น
11มหานิกายหนกลางภาค ๑๓จันทบุรีคณะจังหวัดจันทบุรี
12ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๒-๑๓จันทบุรีคณะจังหวัดจันทบุรี
13ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๒-๑๓ฉะเชิงเทราคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
14มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๒ฉะเชิงเทราคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา
15ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๒-๑๓ชลบุรีคณะจังหวัดชลบุรี
16มหานิกายหนกลางภาค ๑๓ชลบุรีคณะจังหวัดชลบุรี
17ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓ชัยนาทคณะจังหวัดชัยนาท
18มหานิกายหนกลางภาค ๓ชัยนาทคณะจังหวัดชัยนาท
19มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๑ชัยภูมิคณะจังหวัดชัยภูมิ
20ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๑ชัยภูมิคณะจังหวัดชัยภูมิ
21มหานิกายหนใต้ภาค ๑๖ชุมพรคณะจังหวัดชุมพร
22ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖ชุมพรคณะจังหวัดชุมพร
23มหานิกายหนใต้ภาค ๑๗ตรังคณะจังหวัดตรัง
24ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๗-๑๘ตรังคณะจังหวัดตรัง
25มหานิกายหนกลางภาค ๑๓ตราดคณะจังหวัดตราด
26ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๒-๑๓ตราดคณะจังหวัดตราด
27ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕ตากคณะจังหวัดตาก
28มหานิกายหนเหนือภาค ๕ตากคณะจังหวัดตาก
29มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๒นครนายกคณะจังหวัดนครนายก
30ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๒-๑๓นครนายกคณะจังหวัดนครนายก
31มหานิกายหนกลางภาค ๑๔นครปฐมคณะจังหวัดนครปฐม
32ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕นครปฐมคณะจังหวัดนครปฐม
33ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๐นครพนมคณะจังหวัดนครพนม
34มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๐นครพนมคณะจังหวัดนครพนม
35ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๑นครราชสีมาคณะจังหวัดนครราชสีมา
36มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๑นครราชสีมาคณะจังหวัดนครราชสีมา
37ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖นครศรีธรรมราชคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
38มหานิกายหนใต้ภาค ๑๖นครศรีธรรมราชคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
39มหานิกายหนเหนือภาค ๔นครสวรรค์คณะจังหวัดนครสวรรค์
40ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕นครสวรรค์คณะจังหวัดนครสวรรค์
41มหานิกายหนกลางภาค ๑นนทบุรีคณะจังหวัดนนทบุรี
42ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓นนทบุรีคณะจังหวัดนนทบุรี
43มหานิกายหนใต้ภาค ๑๘นราธิวาสคณะจังหวัดนราธิวาส
44ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๗-๑๘นราธิวาสคณะจังหวัดนราธิวาส
45มหานิกายหนเหนือภาค ๖น่านคณะจังหวัดน่าน
46ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๖-๗น่านคณะจังหวัดน่าน
47มหานิกายหนตะวันออกภาค ๘บึงกาฬคณะจังหวัดบึงกาฬ
48ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๘บึงกาฬคณะจังหวัดบึงกาฬ
49มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๑บุรีรัมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
50ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๑บุรีรัมย์คณะจังหวัดบุรีรัมย์
51ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓ปทุมธานีคณะจังหวัดปทุมธานี
52มหานิกายหนกลางภาค ๑ปทุมธานีคณะจังหวัดปทุมธานี
53มหานิกายหนกลางภาค ๑๕ประจวบคีรีขันธ์คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
54ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕ประจวบคีรีขันธ์คณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
55ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๒-๑๓ปราจีนบุรีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
56มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๒ปราจีนบุรีคณะจังหวัดปราจีนบุรี
57ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๗-๑๘ปัตตานีคณะจังหวัดปัตตานี
58มหานิกายหนใต้ภาค ๑๘ปัตตานีคณะจังหวัดปัตตานี
59ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓พระนครศรีอยุธยาคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
60มหานิกายหนกลางภาค ๒พระนครศรีอยุธยาคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
61มหานิกายหนเหนือภาค ๖พะเยาคณะจังหวัดพะเยา
62ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๖-๗พะเยาคณะจังหวัดพะเยา
63มหานิกายหนใต้ภาค ๑๗พังงาคณะจังหวัดพังงา
64ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๗-๑๘พังงาคณะจังหวัดพังงา
65มหานิกายหนใต้ภาค ๑๘พัทลุงคณะจังหวัดพัทลุง
66ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๗-๑๘พัทลุงคณะจังหวัดพัทลุง
67มหานิกายหนเหนือภาค ๔พิจิตรคณะจังหวัดพิจิตร
68ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕พิจิตรคณะจังหวัดพิจิตร
69ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕พิษณุโลกคณะจังหวัดพิษณุโลก
70มหานิกายหนเหนือภาค ๕พิษณุโลกคณะจังหวัดพิษณุโลก
71ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๗-๑๘ภูเก็ตคณะจังหวัดภูเก็ต
72มหานิกายหนใต้ภาค ๑๗ภูเก็ตคณะจังหวัดภูเก็ต
73มหานิกายหนตะวันออกภาค ๙มหาสารคามคณะจังหวัดมหาสารคาม
74ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๙มหาสารคามคณะจังหวัดมหาสารคาม
75ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๐มุกดาหารคณะจังหวัดมุกดาหาร
76มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๐มุกดาหารคณะจังหวัดมุกดาหาร
77ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๗-๑๘ยะลาคณะจังหวัดยะลา
78มหานิกายหนใต้ภาค ๑๘ยะลาคณะจังหวัดยะลา
79มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๐ยโสธรคณะจังหวัดยโสธร
80ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๐ยโสธรคณะจังหวัดยโสธร
81มหานิกายหนตะวันออกภาค ๙ร้อยเอ็ดคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
82ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๙ร้อยเอ็ดคณะจังหวัดร้อยเอ็ด
83ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๗-๑๘ระนองคณะจังหวัดระนอง
84มหานิกายหนใต้ภาค ๑๗ระนองคณะจังหวัดระนอง
85มหานิกายหนกลางภาค ๑๓ระยองคณะจังหวัดระยอง
86ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๒-๑๓ระยองคณะจังหวัดระยอง
87ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕ราชบุรีคณะจังหวัดราชบุรี
88มหานิกายหนกลางภาค ๑๕ราชบุรีคณะจังหวัดราชบุรี
89มหานิกายหนกลางภาค ๓ลพบุรีคณะจังหวัดลพบุรี
90ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓ลพบุรีคณะจังหวัดลพบุรี
91มหานิกายหนเหนือภาค ๖ลำปางคณะจังหวัดลำปาง
92ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๖-๗ลำปางคณะจังหวัดลำปาง
93ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๖-๗ลำพูนคณะจังหวัดลำพูน
94มหานิกายหนเหนือภาค ๗ลำพูนคณะจังหวัดลำพูน
95มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๐ศรีสะเกษคณะจังหวัดศรีสะเกษ
96ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๐ศรีสะเกษคณะจังหวัดศรีสะเกษ
97ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๘สกลนครคณะจังหวัดสกลนคร
98มหานิกายหนตะวันออกภาค ๘สกลนครคณะจังหวัดสกลนคร
99ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๗-๑๘สงขลาคณะจังหวัดสงขลา
100มหานิกายหนใต้ภาค ๑๘สงขลาคณะจังหวัดสงขลา
101ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๗-๑๘สตูลคณะจังหวัดสตูล
102มหานิกายหนใต้ภาค ๑๘สตูลคณะจังหวัดสตูล
103มหานิกายหนกลางภาค ๑สมุทรปราการคณะจังหวัดสมุทรปราการ
104ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓สมุทรปราการคณะจังหวัดสมุทรปราการ
105ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕สมุทรสงครามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
106มหานิกายหนกลางภาค ๑๕สมุทรสงครามคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
107มหานิกายหนกลางภาค ๑๔สมุทรสาครคณะจังหวัดสมุทรสาคร
108ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕สมุทรสาครคณะจังหวัดสมุทรสาคร
109มหานิกายหนกลางภาค ๒สระบุรีคณะจังหวัดสระบุรี
110ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓สระบุรีคณะจังหวัดสระบุรี
111ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๒-๑๓สระแก้วคณะจังหวัดสระแก้ว
112มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๒สระแก้วคณะจังหวัดสระแก้ว
113ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓สิงห์บุรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
114มหานิกายหนกลางภาค ๓สิงห์บุรีคณะจังหวัดสิงห์บุรี
115มหานิกายหนกลางภาค ๑๔สุพรรณบุรีคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
116ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕สุพรรณบุรีคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
117ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๖สุราษฎร์ธานีคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
118มหานิกายหนใต้ภาค ๑๖สุราษฎร์ธานีคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
119ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๑สุรินทร์คณะจังหวัดสุรินทร์
120มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๑สุรินทร์คณะจังหวัดสุรินทร์
121มหานิกายหนเหนือภาค ๕สุโขทัยคณะจังหวัดสุโขทัย
122ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕สุโขทัยคณะจังหวัดสุโขทัย
123มหานิกายหนตะวันออกภาค ๘หนองคายคณะจังหวัดหนองคาย
124ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๘หนองคายคณะจังหวัดหนองคาย
125มหานิกายหนตะวันออกภาค ๘หนองบัวลำภูคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
126ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๘หนองบัวลำภูคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
127มหานิกายหนกลางภาค ๒อ่างทองคณะจังหวัดอ่างทอง
128ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓อ่างทองคณะจังหวัดอ่างทอง
129ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๐อำนาจเจริญคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
130มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๐อำนาจเจริญคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
131มหานิกายหนตะวันออกภาค ๘อุดรธานีคณะจังหวัดอุดรธานี
132ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๘อุดรธานีคณะจังหวัดอุดรธานี
133มหานิกายหนเหนือภาค ๕อุตรดิตถ์คณะจังหวัดอุตรดิตถ์
134ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕อุตรดิตถ์คณะจังหวัดอุตรดิตถ์
135ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑-๒-๓อุทัยธานีคณะจังหวัดอุทัยธานี
136มหานิกายหนกลางภาค ๓อุทัยธานีคณะจังหวัดอุทัยธานี
137มหานิกายหนตะวันออกภาค ๑๐อุบลราชธานีคณะจังหวัดอุบลราชธานี
138ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๐อุบลราชธานีคณะจังหวัดอุบลราชธานี
139มหานิกายหนเหนือภาค ๖เชียงรายคณะจังหวัดเชียงราย
140ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๖-๗เชียงรายคณะจังหวัดเชียงราย
141ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๖-๗เชียงใหม่คณะจังหวัดเชียงใหม่
142มหานิกายหนเหนือภาค ๗เชียงใหม่คณะจังหวัดเชียงใหม่
143ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๑๔-๑๕เพชรบุรีคณะจังหวัดเพชรบุรี
144มหานิกายหนกลางภาค ๑๕เพชรบุรีคณะจังหวัดเพชรบุรี
145มหานิกายหนเหนือภาค ๔เพชรบูรณ์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
146ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๔-๕เพชรบูรณ์คณะจังหวัดเพชรบูรณ์
147ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๘เลยคณะจังหวัดเลย
148มหานิกายหนตะวันออกภาค ๘เลยคณะจังหวัดเลย
149มหานิกายหนเหนือภาค ๖แพร่คณะจังหวัดแพร่
150ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๖-๗แพร่คณะจังหวัดแพร่
151มหานิกายหนเหนือภาค ๗แม่ฮ่องสอนคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
152ธรรมยุตธรรมยุตภาค ๖-๗แม่ฮ่องสอนคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
153มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะสงฆ์จีนนิกาย
154มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตคลองสาน
155มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตคลองสามวา
156มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตคลองเตย-วัฒนา
157มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตดอนเมือง-หลักสี่
158มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตทวีวัฒนา
159มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตทุ่งครุ
160มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตธนบุรี
161มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางกอกน้อย
162มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางกอกใหญ่
163มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางกะปิ
164มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางขุนเทียน
165มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางคอแหลม
166มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางบอน
167มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางพลัด
168มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางเขน-จตุจักร
169มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบางแค
170มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตบึงกุ่ม
171มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตประเวศ
172มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตพระโขนง-บางนา
173มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตภาษีเจริญ
174มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตมีนบุรี
175มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตยานนาวา
176มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตราษฎร์บูรณะ
177มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตลาดกระบัง
178มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตลาดพร้าว
179มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตสวนหลวง
180มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตสัมพันธวงศ์
181มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตสายไหม
182มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตหนองจอก
183มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตหนองแขม
184มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครคณะเขตห้วยขวาง-พญาไท
185มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดกระทุ่ม
186มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดกัลยาณมิตร
187มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดกาญจนสิงหาสน์
188มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดคฤหบดี
189มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดคลองเตยใน
190มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดจักรวรรดิราชาวาส
191มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดชนะสงคราม
192มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดชัยฉิมพลี
193มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดชัยชนะสงคราม
194มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดชัยพฤกษมาลา
195มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดดาวดึงษาราม
196มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดดุสิดาราม
197มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดทองธรรมชาติ
198มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดทองนพคุณ
199มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดทองบน
200ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดธรรมมงคล
201ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดธาตุทอง
202ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดนรนาถสุนทริการาม
203มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดนาคกลาง
204มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดนิมมานรดี
205มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดบพิตรพิมุข
206ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดบรมนิวาส
207ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดบวรนิเวศวิหาร
208มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดบางนาใน
209มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดบุณยประดิษฐ์
210ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดบุปผาราม
211มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดปทุมคงคา
212ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดปทุมวนาราม
213มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดประยุรวงศาวาส
214มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดปากน้ำ
215มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดพรหมวงศาราม
216มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดพระพิเรนทร์
217ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดพระศรีมหาธาตุ
218มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดพระเชตุพน
219มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดพิชยญาติการาม
220มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดภคินีนาถ
221ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดมกุฏกษัตริยาราม
222มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดมหรรณพาราม
223มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุ
224มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดมหาพฤฒาราม
225มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดยานนาวา
226มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดระฆังโฆสิตาราม
227มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดรัชฎาธิษฐาน
228ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
229มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราชบุรณะ
230มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราชสิงขร
231มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราชสิทธาราม
232ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราชาธิวาสวิหาร
233มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราชโอรสาราม
234ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดราษฎร์บำรุง
235มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดศรีสุดาราม
236มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดศรีเอี่ยม
237มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสร้อยทอง
238มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสระเกศ
239มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสังข์กระจาย
240ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสัมพันธวงศ์
241มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสามพระยา
242มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสุทัศนเทพวราราม
243มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดสุวรรณาราม
244มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดหงส์รัตนาราม
245มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดหัวลำโพง
246มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดหิรัญรูจี
247มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดอนงคาราม
248มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดอมรคีรี
249มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดอรุณราชวราราม
250ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดอาวุธวิกสิตาราม
251มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดอินทาราม
252มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเทพธิดาราม
253มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเทพลีลา
254ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเทพศิรินทราวาส
255มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเทพากร
256มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเบญจมบพิตร
257มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเรืองยศสุทธาราม
258มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดเสมียนนารี
259มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดแสนสุข
260มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดโพธินิมิตร
261มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดโมลีโลกยาราม
262ธรรมยุตส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดโสมนัสวิหาร
263มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
264มหานิกายส่วนกลางส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)กรุงเทพมหานครวัดไตรมิตรวิทยาราม