Showing 1-100 of 43,607 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1มหานิกาย110010101วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร
2มหานิกาย110010102วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์พระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร
3มหานิกาย110010103วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร
4มหานิกาย110010201วัดทิพย์วารีวิหารวังบูรพาภิรมย์พระนครกรุงเทพมหานคร
5มหานิกาย110010202วัดราชบุรณะวังบูรพาภิรมย์พระนครกรุงเทพมหานคร
6มหานิกาย110010301วัดสุทัศนเทพวรารามวัดราชบพิธพระนครกรุงเทพมหานครถนนตีทอง,ถนนบำรุงเมือง
7มหานิกาย110010401วัดเทพธิดารามสำราญราษฎร์พระนครกรุงเทพมหานคร
8มหานิกาย110010601วัดมหรรณพารามเสาชิงช้าพระนครกรุงเทพมหานคร
9มหานิกาย110010701วัดราชนัดดารามบวรนิเวศพระนครกรุงเทพมหานคร
10มหานิกาย110010901วัดชนะสงครามชนะสงครามพระนครกรุงเทพมหานคร
11มหานิกาย110011001วัดปรินายกบ้านพานถมพระนครกรุงเทพมหานคร
12มหานิกาย110011002วัดใหม่อมตรสบ้านพานถมพระนครกรุงเทพมหานครถนนสามเสน
13มหานิกาย110011003วัดเอี่ยมวรนุชบ้านพานถมพระนครกรุงเทพมหานครถนนสามเสน
14มหานิกาย110011101วัดอินทรวิหารบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานครถนนวิสุทธิกษัตริย์
15มหานิกาย110011201วัดสังเวชวิศยารามวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร
16มหานิกาย110011202วัดสามพระยาวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร
17มหานิกาย110020101วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
18มหานิกาย110020102วัดโบสถ์ดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานครถนนสามเสน
19มหานิกาย110020201วัดเทวราชกุญชรวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
20มหานิกาย110020202วัดประสาทบุญญาวาสวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานครถนนดาวข่าง
21มหานิกาย110020301วัดสุคันธารามสวนจิตรลดาดุสิตกรุงเทพมหานคร
22มหานิกาย110020601วัดแก้วฟ้าจุฬามณีถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานครถนนทหาร
23มหานิกาย110020602วัดจอมสุดารามถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานครถนนนครไชยศรี
24มหานิกาย110020603วัดจันทรสโมสรถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานครถนนสามเสน
25มหานิกาย110020604วัดธรรมาภิรตารามถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานครถนนเตชะวนิช
26มหานิกาย110020605วัดน้อยนพคุณถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานครถนนพระราม 5
27มหานิกาย110020606วัดประชาระบือธรรมถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานครถนนพระราม 5
28มหานิกาย110020607วัดสวัสดิ์วารีสีมารามถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานครถนนนครไชยศรี
29มหานิกาย110020608วัดใหม่ทองเสนถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
30มหานิกาย110020609วัดอัมพวันถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานครถนนพระราม 5
31มหานิกาย110030101วัดกระทุ่มรายกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร12 ถนนสุวินทวงศ์
32มหานิกาย110030102วัดหนองจอกกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร2 ถนนบุรีภิรมย์
33มหานิกาย110030301วัดสีชมพูคลองสิบหนองจอกกรุงเทพมหานคร4
34มหานิกาย110030401วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร3 ถนนประชาสำราญ
35มหานิกาย110030402วัดประยงค์กิตติวนารามคลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร4 คลองสิบสอง
36มหานิกาย110030403วัดแสนเกษมคลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร8 คลองสิบสามสายล่าง
37มหานิกาย110030404วัดใหม่เจริญราษฎร์คลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร11
38มหานิกาย110030501วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร11 ถนนเรียบวารี
39มหานิกาย110030601วัดสามง่ามคู้ฝั่งเหนือหนองจอกกรุงเทพมหานคร8 คลองลำบ่อยาว
40มหานิกาย110030701วัดลำพะองลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร7
41มหานิกาย110030702วัดอู่ตะเภาลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร4 ถนนประชาอุทิศ
42มหานิกาย110030801วัดราษฎร์บำรุงลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร8 ถนนธรรมรัฐ
43มหานิกาย110030802วัดลำต้อยติ่งลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร1
44มหานิกาย110030803วัดลำวังคาสุทธาวาสลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร2
45มหานิกาย110030804วัดใหม่กระทุ่มล้มลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร8 ถนนเสริมพัฒนา
46มหานิกาย110040101วัดแก้วแจ่มฟ้ามหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานครถนนสี่พระยา
47มหานิกาย110040102วัดมหาพฤฒารามมหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
48มหานิกาย110040401วัดม่วงแคบางรักบางรักกรุงเทพมหานคร
49มหานิกาย110040402วัดสวนพลูบางรักบางรักกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
50มหานิกาย110040501วัดหัวลำโพงสี่พระยาบางรักกรุงเทพมหานครถนนพระราม 4
51มหานิกาย110050201วัดไตรรัตนารามอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร2 คลองสามขา
52มหานิกาย110050202วัดบางบัวอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร1 ถนนพหลโยธิน ซอยไวปรีชา
53มหานิกาย110050801วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตท่าแร้งบางเขนกรุงเทพมหานคร6 ถนนรามอินทรา
54มหานิกาย110060101วัดกลางคลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานครถนนลาดพร้าว(ซอย132)
55มหานิกาย110060102วัดจันทวงศารามคลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานครถนนลาดพร้าว(ซอย132)
56มหานิกาย110060103วัดจันทวงศาราม (กลาง)คลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานครถนนลาดพร้าว(ซอย132)
57มหานิกาย110060104วัดบึงทองหลางคลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานครถนนลาดพร้าว ซอย 101
58มหานิกาย110060801วัดเทพลีลาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานครถนนรามคำแหง
59มหานิกาย110060802วัดพระไกรสีห์หัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานครถนนรามคำแหง 23
60มหานิกาย110060803วัดศรีบุญเรืองหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานครถนนสุขาภิบาล 3
61มหานิกาย110070101วัดชัยมงคลรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานครถนนพระรามที่ 1
62มหานิกาย110070102วัดชำนิหัตถการรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานครถนนพระราม 1
63มหานิกาย110070103วัดสระบัวรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานครถนนพระราม 1
64มหานิกาย110080101วัดคณิกาผลป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครถนนพลับพลาไชย
65มหานิกาย110080102วัดพลับพลาชัยป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
66มหานิกาย110080201วัดดิสานุการามวัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครถนนวรจักร
67มหานิกาย110080202วัดเทวีวรญาติวัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครถนนวรจักร
68มหานิกาย110080301วัดสิตารามคลองมหานาคป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครถนนดำรงรักษ์
69มหานิกาย110080401วัดพระพิเรนทร์บ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครถนนวรจักร
70มหานิกาย110080402วัดสระเกศบ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
71มหานิกาย110080501วัดสุนทรธรรมทานวัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครถนนพะเนียง
72มหานิกาย110090501วัดบุญรอดธรรมารามบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิท 56
73มหานิกาย110090502วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร2 ถนนสุขุมวิท 93
74มหานิกาย110090503วัดวชิรธรรมสาธิตบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
75มหานิกาย110100101วัดบางเพ็งใต้มีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร11 คลองแสนแสบ
76มหานิกาย110100102วัดบำเพ็ญเหนือมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร14 ถนนสุขาภิบาล 2
77มหานิกาย110100103วัดแสนสุขมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร2 บ้านแสนสุข
78มหานิกาย110100201วัดทองสัมฤทธิ์แสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร18 บ้านบึงใหญ่
79มหานิกาย110100202วัดศรีกุเรชาแสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร1 ทรายกองดิน
80มหานิกาย110100203วัดใหม่ลำนกแขวกแสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร10 ถนนสุวินทวงศ์
81มหานิกาย110110101วัดปลูกศรัทธาลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร3
82มหานิกาย110110102วัดลาดกระบังลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร4 บ้านลาดกระบัง
83มหานิกาย110110103วัดลานบุญลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร7 ถนนสุขุมวิท ซอยอ่อนนุช กม14
84มหานิกาย110110104วัดสังฆราชาลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร5
85มหานิกาย110110201วัดปากบึงคลองสองต้นนุ่นลาดกระบังกรุงเทพมหานคร4 ถนนมีนบุรี-ลาดกระบัง
86มหานิกาย110110301วัดบำรุงรื่นคลองสามประเวศลาดกระบังกรุงเทพมหานคร3 คลองสาน
87มหานิกาย110110401วัดบึงบัวลำปลาทิวลาดกระบังกรุงเทพมหานคร4 คลองลำปลาทิว 3
88มหานิกาย110110402วัดอุทัยธรรมารามลำปลาทิวลาดกระบังกรุงเทพมหานคร11
89มหานิกาย110110501วัดพลมานีย์ทับยาวลาดกระบังกรุงเทพมหานคร2 บ้านทับยาว
90มหานิกาย110110502วัดสุทธาโภชน์ทับยาวลาดกระบังกรุงเทพมหานคร7 คลองทับยาว
91มหานิกาย110110601วัดขุมทองขุมทองลาดกระบังกรุงเทพมหานคร5 คลองตาสอน
92มหานิกาย110110602วัดราชโกษาขุมทองลาดกระบังกรุงเทพมหานครถ.สุขุมวิท ซ.อ่อนนุช
93ธรรมยุต110110603วัดวชิรธรรมาวาสขุมทองลาดกระบังกรุงเทพมหานครถนนร่วมพัฒนา
94มหานิกาย110120301วัดคลองภูมิช่องนนทรียานนาวากรุงเทพมหานคร
95มหานิกาย110120302วัดคลองใหม่ช่องนนทรียานนาวากรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษก
96มหานิกาย110120303วัดช่องนนทรีช่องนนทรียานนาวากรุงเทพมหานครถนนช่องนนทรี
97มหานิกาย110120304วัดช่องลมช่องนนทรียานนาวากรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษก
98มหานิกาย110120401วัดดอกไม้บางโพงพางยานนาวากรุงเทพมหานครถนนสาธุประดิษฐ
99มหานิกาย110120402วัดด่านบางโพงพางยานนาวากรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษก
100มหานิกาย110120403วัดทองบนบางโพงพางยานนาวากรุงเทพมหานคร