Showing 1-100 of 43,611 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1มหานิกาย110010101วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร
2มหานิกาย110010102วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์พระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร
3มหานิกาย110010201วัดทิพย์วารีวิหารวังบูรพาภิรมย์พระนครกรุงเทพมหานคร
4มหานิกาย110010202วัดราชบุรณะวังบูรพาภิรมย์พระนครกรุงเทพมหานคร
5มหานิกาย110010301วัดสุทัศนเทพวรารามวัดราชบพิธพระนครกรุงเทพมหานครถนนตีทอง,ถนนบำรุงเมือง
6มหานิกาย110010401วัดเทพธิดารามสำราญราษฎร์พระนครกรุงเทพมหานคร
7มหานิกาย110010601วัดมหรรณพารามเสาชิงช้าพระนครกรุงเทพมหานคร
8มหานิกาย110010701วัดราชนัดดารามบวรนิเวศพระนครกรุงเทพมหานคร
9มหานิกาย110010901วัดชนะสงครามชนะสงครามพระนครกรุงเทพมหานคร
10มหานิกาย110011001วัดปรินายกบ้านพานถมพระนครกรุงเทพมหานคร
11มหานิกาย110011002วัดใหม่อมตรสบ้านพานถมพระนครกรุงเทพมหานครถนนสามเสน
12มหานิกาย110011003วัดเอี่ยมวรนุชบ้านพานถมพระนครกรุงเทพมหานครถนนสามเสน
13มหานิกาย110011101วัดอินทรวิหารบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานครถนนวิสุทธิกษัตริย์
14มหานิกาย110011201วัดสังเวชวิศยารามวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร
15มหานิกาย110011202วัดสามพระยาวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร
16มหานิกาย110020101วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร
17มหานิกาย110020102วัดโบสถ์ดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานครถนนสามเสน
18มหานิกาย110020201วัดเทวราชกุญชรวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร
19มหานิกาย110020202วัดประสาทบุญญาวาสวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานครถนนดาวข่าง
20มหานิกาย110020301วัดสุคันธารามสวนจิตรลดาดุสิตกรุงเทพมหานคร
21มหานิกาย110020601วัดแก้วฟ้าจุฬามณีถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานครถนนทหาร
22มหานิกาย110020602วัดจอมสุดารามถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานครถนนนครไชยศรี
23มหานิกาย110020603วัดจันทรสโมสรถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานครถนนสามเสน
24มหานิกาย110020604วัดธรรมาภิรตารามถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานครถนนเตชะวนิช
25มหานิกาย110020605วัดน้อยนพคุณถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานครถนนพระราม 5
26มหานิกาย110020606วัดประชาระบือธรรมถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานครถนนพระราม 5
27มหานิกาย110020607วัดสวัสดิ์วารีสีมารามถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานครถนนนครไชยศรี
28มหานิกาย110020608วัดใหม่ทองเสนถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานคร
29มหานิกาย110020609วัดอัมพวันถนนนครไชยศรีดุสิตกรุงเทพมหานครถนนพระราม 5
30มหานิกาย110030101วัดกระทุ่มรายกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร12 ถนนสุวินทวงศ์
31มหานิกาย110030102วัดหนองจอกกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพมหานคร2 ถนนบุรีภิรมย์
32มหานิกาย110030301วัดสีชมพูคลองสิบหนองจอกกรุงเทพมหานคร4
33มหานิกาย110030401วัดนารีราษฎร์ประดิษฐ์คลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร3 ถนนประชาสำราญ
34มหานิกาย110030402วัดประยงค์กิตติวนารามคลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร4 คลองสิบสอง
35มหานิกาย110030403วัดแสนเกษมคลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร8 คลองสิบสามสายล่าง
36มหานิกาย110030404วัดใหม่เจริญราษฎร์คลองสิบสองหนองจอกกรุงเทพมหานคร11
37มหานิกาย110030501วัดทรัพย์สโมสรนิกรเกษมโคกแฝดหนองจอกกรุงเทพมหานคร11 ถนนเรียบวารี
38มหานิกาย110030601วัดสามง่ามคู้ฝั่งเหนือหนองจอกกรุงเทพมหานคร8 คลองลำบ่อยาว
39มหานิกาย110030701วัดลำพะองลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร7
40มหานิกาย110030702วัดอู่ตะเภาลำผักชีหนองจอกกรุงเทพมหานคร4 ถนนประชาอุทิศ
41มหานิกาย110030801วัดราษฎร์บำรุงลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร8 ถนนธรรมรัฐ
42มหานิกาย110030802วัดลำต้อยติ่งลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร1
43มหานิกาย110030803วัดลำวังคาสุทธาวาสลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร2
44มหานิกาย110030804วัดใหม่กระทุ่มล้มลำต้อยติ่งหนองจอกกรุงเทพมหานคร8 ถนนเสริมพัฒนา
45มหานิกาย110040101วัดแก้วแจ่มฟ้ามหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานครถนนสี่พระยา
46มหานิกาย110040102วัดมหาพฤฒารามมหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร
47มหานิกาย110040401วัดม่วงแคบางรักบางรักกรุงเทพมหานคร
48มหานิกาย110040402วัดสวนพลูบางรักบางรักกรุงเทพมหานครถนนเจริญกรุง
49มหานิกาย110040501วัดหัวลำโพงสี่พระยาบางรักกรุงเทพมหานครถนนพระราม 4
50มหานิกาย110050201วัดไตรรัตนารามอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร2 คลองสามขา
51มหานิกาย110050202วัดบางบัวอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร1 ถนนพหลโยธิน ซอยไวปรีชา
52มหานิกาย110050801วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตท่าแร้งบางเขนกรุงเทพมหานคร6 ถนนรามอินทรา
53มหานิกาย110060101วัดกลางคลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานครถนนลาดพร้าว(ซอย132)
54มหานิกาย110060102วัดจันทวงศารามคลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานครถนนลาดพร้าว(ซอย132)
55มหานิกาย110060103วัดจันทวงศาราม (กลาง)คลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานครถนนลาดพร้าว(ซอย132)
56มหานิกาย110060104วัดบึงทองหลางคลองจั่นบางกะปิกรุงเทพมหานครถนนลาดพร้าว ซอย 101
57มหานิกาย110060801วัดเทพลีลาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานครถนนรามคำแหง
58มหานิกาย110060802วัดพระไกรสีห์หัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานครถนนรามคำแหง 23
59มหานิกาย110060803วัดศรีบุญเรืองหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานครถนนสุขาภิบาล 3
60มหานิกาย110070101วัดชัยมงคลรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานครถนนพระรามที่ 1
61มหานิกาย110070102วัดชำนิหัตถการรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานครถนนพระราม 1
62มหานิกาย110070103วัดสระบัวรองเมืองปทุมวันกรุงเทพมหานครถนนพระราม 1
63มหานิกาย110080101วัดคณิกาผลป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครถนนพลับพลาไชย
64มหานิกาย110080102วัดพลับพลาชัยป้อมปราบป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
65มหานิกาย110080201วัดดิสานุการามวัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครถนนวรจักร
66มหานิกาย110080202วัดเทวีวรญาติวัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครถนนวรจักร
67มหานิกาย110080301วัดสิตารามคลองมหานาคป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครถนนดำรงรักษ์
68มหานิกาย110080401วัดพระพิเรนทร์บ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครถนนวรจักร
69มหานิกาย110080402วัดสระเกศบ้านบาตรป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร
70มหานิกาย110080501วัดสุนทรธรรมทานวัดโสมนัสป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครถนนพะเนียง
71มหานิกาย110090501วัดบุญรอดธรรมารามบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานครถนนสุขุมวิท 56
72มหานิกาย110090502วัดราษฎร์ศรัทธาธรรมบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร2 ถนนสุขุมวิท 93
73มหานิกาย110090503วัดวชิรธรรมสาธิตบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร
74มหานิกาย110100101วัดบางเพ็งใต้มีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร11 คลองแสนแสบ
75มหานิกาย110100102วัดบำเพ็ญเหนือมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร14 ถนนสุขาภิบาล 2
76มหานิกาย110100103วัดแสนสุขมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร2 บ้านแสนสุข
77มหานิกาย110100201วัดทองสัมฤทธิ์แสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร18 บ้านบึงใหญ่
78มหานิกาย110100202วัดศรีกุเรชาแสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร1 ทรายกองดิน
79มหานิกาย110100203วัดใหม่ลำนกแขวกแสนแสบมีนบุรีกรุงเทพมหานคร10 ถนนสุวินทวงศ์
80มหานิกาย110110101วัดปลูกศรัทธาลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร3
81มหานิกาย110110102วัดลาดกระบังลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร4 บ้านลาดกระบัง
82มหานิกาย110110103วัดลานบุญลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร7 ถนนสุขุมวิท ซอยอ่อนนุช กม14
83มหานิกาย110110104วัดสังฆราชาลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร5
84มหานิกาย110110201วัดปากบึงคลองสองต้นนุ่นลาดกระบังกรุงเทพมหานคร4 ถนนมีนบุรี-ลาดกระบัง
85มหานิกาย110110301วัดบำรุงรื่นคลองสามประเวศลาดกระบังกรุงเทพมหานคร3 คลองสาน
86มหานิกาย110110401วัดบึงบัวลำปลาทิวลาดกระบังกรุงเทพมหานคร4 คลองลำปลาทิว 3
87มหานิกาย110110402วัดอุทัยธรรมารามลำปลาทิวลาดกระบังกรุงเทพมหานคร11
88มหานิกาย110110501วัดพลมานีย์ทับยาวลาดกระบังกรุงเทพมหานคร2 บ้านทับยาว
89มหานิกาย110110502วัดสุทธาโภชน์ทับยาวลาดกระบังกรุงเทพมหานคร7 คลองทับยาว
90มหานิกาย110110601วัดขุมทองขุมทองลาดกระบังกรุงเทพมหานคร5 คลองตาสอน
91มหานิกาย110110602วัดราชโกษาขุมทองลาดกระบังกรุงเทพมหานครถ.สุขุมวิท ซ.อ่อนนุช
92ธรรมยุต110110603วัดวชิรธรรมาวาสขุมทองลาดกระบังกรุงเทพมหานครถนนร่วมพัฒนา
93มหานิกาย110120301วัดคลองภูมิช่องนนทรียานนาวากรุงเทพมหานคร
94มหานิกาย110120302วัดคลองใหม่ช่องนนทรียานนาวากรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษก
95มหานิกาย110120303วัดช่องนนทรีช่องนนทรียานนาวากรุงเทพมหานครถนนช่องนนทรี
96มหานิกาย110120304วัดช่องลมช่องนนทรียานนาวากรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษก
97มหานิกาย110120401วัดดอกไม้บางโพงพางยานนาวากรุงเทพมหานครถนนสาธุประดิษฐ
98มหานิกาย110120402วัดด่านบางโพงพางยานนาวากรุงเทพมหานครถนนรัชดาภิเษก
99มหานิกาย110120403วัดทองบนบางโพงพางยานนาวากรุงเทพมหานคร
100มหานิกาย110120404วัดปริวาศบางโพงพางยานนาวากรุงเทพมหานครถนนสาธุประดิษฐ์