Showing 1-100 of 43,414 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1มหานิกาย581040201วัดบางครามคลองท่อมเหนือคลองท่อมกระบี่4 บางคราม
2มหานิกาย581040101วัดคลองท่อมใต้คลองท่อมใต้คลองท่อมกระบี่2 คลองท่อม
3มหานิกาย581040301วัดคลองพนคลองพนคลองท่อมกระบี่1 คลองพน
4มหานิกาย581040302วัดคลองแรดคลองพนคลองท่อมกระบี่7 คลองแรด
5มหานิกาย581040401วัดทรายขาวทรายขาวคลองท่อมกระบี่2 ทรายขาว
6มหานิกาย581040601วัดควนใหม่พรุดินนาคลองท่อมกระบี่4 ควน
7มหานิกาย581040602วัดพรุดินนาพรุดินนาคลองท่อมกระบี่2 พรุดินนา
8มหานิกาย581040701วัดพรุเตยเพหลาคลองท่อมกระบี่4 พรุเตย
9มหานิกาย581040702วัดเพหลาเพหลาคลองท่อมกระบี่1 เพหลา
10มหานิกาย581060402วัดถ้ำวารีรินคีรีวงปลายพระยากระบี่2
11มหานิกาย581060403วัดสหกรณ์คีรีวงปลายพระยากระบี่6 สหกรณ์
12มหานิกาย581060401วัดโคกแซะคีรีวงปลายพระยากระบี่3
13มหานิกาย581060101วัดถ้ำปราสาทนาฬาคิริงปลายพระยาปลายพระยากระบี่6 น้ำซ่ำ
14มหานิกาย581060102วัดถ้ำสายชลปลายพระยาปลายพระยากระบี่5 วังจา
15มหานิกาย581060103วัดนทีมุขารามปลายพระยาปลายพระยากระบี่1
16มหานิกาย581060104วัดบางเงินปลายพระยาปลายพระยากระบี่7
17มหานิกาย581060105วัดบางเหียนปลายพระยาปลายพระยากระบี่6
18มหานิกาย581060302วัดบ้านนาเขาต่อปลายพระยากระบี่6
19มหานิกาย581060301วัดเขาต่อเขาต่อปลายพระยากระบี่4
20มหานิกาย581060202วัดช่องแบกเขาเขนปลายพระยากระบี่1
21มหานิกาย581060203วัดนิคมราษฎร์พัฒนาเขาเขนปลายพระยากระบี่5 ควนเศียร
22มหานิกาย581060204วัดบ้านตัวอย่างเขาเขนปลายพระยากระบี่3 บ้านตัวอย่าง
23มหานิกาย581060205วัดบ้านทะเลหอยเขาเขนปลายพระยากระบี่4 ทะเลหอย
24มหานิกาย581060201วัดเขาหัวสิงห์เขาเขนปลายพระยากระบี่1 เขาเขน
25มหานิกาย581070201วัดเจริญทรวงค์ดินอุดมลำทับกระบี่2 เสม็ดจวน
26มหานิกาย581070101วัดลำทับลำทับลำทับกระบี่5 ลำทับ
27มหานิกาย581050802วัดนิคมวรารามคลองยาอ่าวลึกกระบี่6 คลองไร่
28มหานิกาย581050801วัดเจริญราษฎร์ศรัทธาคลองยาอ่าวลึกกระบี่3 คลองยา
29มหานิกาย581050301วัดนาเหนือนาเหนืออ่าวลึกกระบี่2
30มหานิกาย581050302วัดนาเหนือ (แหลมสัก)นาเหนืออ่าวลึกกระบี่2
31มหานิกาย581050303วัดมหาธาตุวชิรมงคลนาเหนืออ่าวลึกกระบี่3 บางโทง
32มหานิกาย581050304วัดแหลมสักนาเหนืออ่าวลึกกระบี่2
33มหานิกาย581050601วัดอ่าวลึกเหนืออ่าวลึกเหนืออ่าวลึกกระบี่2
34ธรรมยุต681050101วัดชมพูศรีรัตนบรรพตอ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่2
35มหานิกาย581050101วัดถ้ำทิพย์ปรีดารามอ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่5 ถ้ำเสือ
36มหานิกาย581050102วัดราษฎร์รังสรรค์อ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่2
37มหานิกาย581050701วัดเขาล่อมเขาใหญ่อ่าวลึกกระบี่1
38มหานิกาย581050702วัดไพรสณฑ์เขาใหญ่อ่าวลึกกระบี่3
39ธรรมยุต681050201วัดมหาธาตุแหลมสักแหลมสักอ่าวลึกกระบี่3
40มหานิกาย581050201วัดป่าศิลาสวัสดิ์แหลมสักอ่าวลึกกระบี่1 หินราว
41มหานิกาย581050202วัดสถิตโพธารามแหลมสักอ่าวลึกกระบี่4
42มหานิกาย581050203วัดแหลมสักแหลมสักอ่าวลึกกระบี่3
43มหานิกาย581030101วัดเกาะลันตาเกาะลันตาใหญ่เกาะลันตากระบี่2 ศรีรายา
44มหานิกาย581020401วัดทุ่งปรือพรุเตียวเขาพนมกระบี่4 ทุ่งปรือ
45มหานิกาย581020402วัดพรุเตียวพรุเตียวเขาพนมกระบี่1
46มหานิกาย581020301วัดควนไทรทองสินปุนเขาพนมกระบี่2 ห้วยสาร
47มหานิกาย581020303วัดมะม่วงเอนสินปุนเขาพนมกระบี่4 มะม่วงเอน
48มหานิกาย581020302วัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์สินปุนเขาพนมกระบี่7 โคกคา
49มหานิกาย581020502วัดคงคาสุทธาวาสหน้าเขาเขาพนมกระบี่4 เขาดิน
50มหานิกาย581020503วัดถ้ำโกบหน้าเขาเขาพนมกระบี่1 ถ้ำโกบ
51มหานิกาย581020501วัดเขาดินหน้าเขาเขาพนมกระบี่4 เขาดิน
52มหานิกาย581020202วัดภูมิบรรพตเขาดินเขาพนมกระบี่9 ยวนสาว
53มหานิกาย581020201วัดเฉลิมพนมเขตเขาดินเขาพนมกระบี่1 กอตง
54มหานิกาย581020103วัดบ้านน้ำขาวเขาพนมเขาพนมกระบี่9 น้ำขาว
55มหานิกาย581020101วัดเขาพนมเขาพนมเขาพนมกระบี่5 ห้วยเสียด
56มหานิกาย581020102วัดเทพพนมเขาพนมเขาพนมกระบี่10 เทพพนม
57มหานิกาย581020104วัดโพธิ์เลื่อนเขาพนมเขาพนมกระบี่2 ควน
58มหานิกาย581020601วัดโพธิ์พัฒนาโคกหารเขาพนมกระบี่2 โคกหาร
59มหานิกาย581010301วัดกระบี่น้อยกระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่6 กระบี่น้อย
60มหานิกาย581010302วัดถ้ำเสือกระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่1 หน้าชิง
61มหานิกาย581010304วัดสุวรรณธารารามกระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่9 สองแพรก
62มหานิกาย581010303วัดโพธิ์เรียงกระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่3 โพธิ์เรียง
63มหานิกาย581010201วัดควนสบายกระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่ตลาดเก่า
64มหานิกาย581010202วัดโภคาจุฑามาตย์กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่1 ตลาดเก่า
65มหานิกาย581011101วัดคลองใหญ่ทับปริกเมืองกระบี่กระบี่6 คลองใหญ่
66มหานิกาย581011102วัดทับปริกทับปริกเมืองกระบี่กระบี่5 ทับปริก
67มหานิกาย581011104วัดห้วยโต้ทับปริกเมืองกระบี่กระบี่4 ห้วยโต้
68มหานิกาย581011103วัดในช่องทับปริกเมืองกระบี่กระบี่2 ในช่อง
69มหานิกาย581010102วัดปานุราชประชาสรรค์ปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่หลังแขวง
70มหานิกาย581010101วัดแก้วโกรวารามปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่1 ปากน้ำ
71มหานิกาย581011601วัดคลองสนอ่าวนางเมืองกระบี่กระบี่6 คลองสน
72มหานิกาย581010502วัดทุ่งสันติธรรมเขาครามเมืองกระบี่กระบี่1 ทุ่ง
73มหานิกาย581010503วัดหนองจิกเขาครามเมืองกระบี่กระบี่2 หนองจิก
74มหานิกาย581010501วัดเขาครามเขาครามเมืองกระบี่กระบี่4 เขาไม้แก้ว
75มหานิกาย581010601วัดในสระเขาทองเมืองกระบี่กระบี่1 ในสระ
76มหานิกาย581011501วัดไสไทยไสไทยเมืองกระบี่กระบี่4 ไสไทย
77มหานิกาย581080301วัดคลองขนานคลองขนานเหนือคลองกระบี่5 คลองขนาน
78มหานิกาย581080701วัดธรรมวุชสรณารามปกาสัยเหนือคลองกระบี่6 คลองเสียด
79มหานิกาย581080702วัดปกาสัยปกาสัยเหนือคลองกระบี่1 ปกาสัย
80มหานิกาย581080802วัดห้วยครามห้วยยูงเหนือคลองกระบี่6 ห้วยคราม
81มหานิกาย581080801วัดโคกเคี่ยมห้วยยูงเหนือคลองกระบี่2 ห้วยมัด
82มหานิกาย581080101วัดท่านุ่นเหนือคลองเหนือคลองกระบี่4 ท่านุ่น
83มหานิกาย581080102วัดพานิชรัตนานุกูลเหนือคลองเหนือคลองกระบี่2 เหนือคลอง
84มหานิกาย581080502วัดบางผึ้งโคกยางเหนือคลองกระบี่5 บางผึ้ง
85มหานิกาย581080501วัดโคกยางโคกยางเหนือคลองกระบี่4 โคกยาง
86มหานิกาย110180401วัดทองเพลงคลองต้นไทรคลองสานกรุงเทพมหานครถนนเจริญนคร
87มหานิกาย110180402วัดสุวรรณคลองต้นไทรคลองสานกรุงเทพมหานครถนนเจริญนคร
88มหานิกาย110180201วัดทองธรรมชาติคลองสานคลองสานกรุงเทพมหานคร
89มหานิกาย110180202วัดทองนพคุณคลองสานคลองสานกรุงเทพมหานคร
90มหานิกาย110180302วัดสุทธารามบางลำภูล่างคลองสานกรุงเทพมหานครคลองบางไส้ไก่
91มหานิกาย110180301วัดเศวตฉัตรบางลำภูล่างคลองสานกรุงเทพมหานคร
92มหานิกาย110180101วัดพิชยญาติการามสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร
93มหานิกาย110180102วัดอนงคารามสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร
94ธรรมยุต110460401วัดจินดิตวิหารทรายกองดินคลองสามวากรุงเทพมหานคร8 บึงไผ่
95มหานิกาย110460402วัดบัวแก้วศรัทธาธรรมทรายกองดินคลองสามวากรุงเทพมหานคร2 ถนนนิมิตรใหม่
96มหานิกาย110460204วัดสุขใจทรายกองดินใต้คลองสามวากรุงเทพมหานคร6 บ้านสุขใจ
97มหานิกาย110460301วัดคู้บอนบางชันคลองสามวากรุงเทพมหานคร7 ถนนคันนายาว
98ธรรมยุต610460301วัดสัมมาชัญญาวาสบางชันคลองสามวากรุงเทพมหานคร8 ถนนพระยาสุเรนทร์
99มหานิกาย110460102วัดพระยาสุเรนทร์สามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร8 ถนนพระยาสุเรนทร์
100มหานิกาย110460101วัดแป้นทองโสภารามสามวาตะวันตกคลองสามวากรุงเทพมหานคร14