Showing 1-100 of 43,607 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1มหานิกาย581040201วัดบางครามคลองท่อมเหนือคลองท่อมกระบี่4 บางคราม
2มหานิกาย581040101วัดคลองท่อมใต้คลองท่อมใต้คลองท่อมกระบี่2 คลองท่อม
3มหานิกาย581040301วัดคลองพนคลองพนคลองท่อมกระบี่1 คลองพน
4มหานิกาย581040302วัดคลองแรดคลองพนคลองท่อมกระบี่7 คลองแรด
5มหานิกาย581040401วัดทรายขาวทรายขาวคลองท่อมกระบี่2 ทรายขาว
6มหานิกาย581040601วัดควนใหม่พรุดินนาคลองท่อมกระบี่4 ควน
7มหานิกาย581040602วัดพรุดินนาพรุดินนาคลองท่อมกระบี่2 พรุดินนา
8มหานิกาย581040704วัดบางใหญ่ธรรมารามเพหลาคลองท่อมกระบี่6 บางใหญ่
9มหานิกาย581040703วัดมะขามแก้วเพหลาคลองท่อมกระบี่3 พรุเตย
10มหานิกาย581040701วัดพรุเตยเพหลาคลองท่อมกระบี่4 พรุเตย
11มหานิกาย581040702วัดเพหลาเพหลาคลองท่อมกระบี่1 เพหลา
12มหานิกาย581060402วัดถ้ำวารีรินคีรีวงปลายพระยากระบี่2
13มหานิกาย581060403วัดสหกรณ์คีรีวงปลายพระยากระบี่6 สหกรณ์
14มหานิกาย581060401วัดโคกแซะคีรีวงปลายพระยากระบี่3
15มหานิกาย581060101วัดถ้ำปราสาทนาฬาคิริงปลายพระยาปลายพระยากระบี่6 น้ำซ่ำ
16มหานิกาย581060102วัดถ้ำสายชลปลายพระยาปลายพระยากระบี่5 วังจา
17มหานิกาย581060103วัดนทีมุขารามปลายพระยาปลายพระยากระบี่1
18มหานิกาย581060104วัดบางเงินปลายพระยาปลายพระยากระบี่7
19มหานิกาย581060105วัดบางเหียนปลายพระยาปลายพระยากระบี่6
20มหานิกาย581060302วัดบ้านนาเขาต่อปลายพระยากระบี่6
21มหานิกาย581060301วัดเขาต่อเขาต่อปลายพระยากระบี่4
22มหานิกาย581060206วัดบ้านทะเลหอยเขาเขนปลายพระยากระบี่4 ทะเลหอย
23มหานิกาย581060202วัดช่องแบกเขาเขนปลายพระยากระบี่1
24มหานิกาย581060203วัดนิคมราษฎร์พัฒนาเขาเขนปลายพระยากระบี่5 ควนเศียร
25มหานิกาย581060204วัดบ้านตัวอย่างเขาเขนปลายพระยากระบี่3 บ้านตัวอย่าง
26มหานิกาย581060205วัดบ้านทะเลหอยเขาเขนปลายพระยากระบี่4 ทะเลหอย
27มหานิกาย581060201วัดเขาหัวสิงห์เขาเขนปลายพระยากระบี่1 เขาเขน
28มหานิกาย581070201วัดเจริญทรวงค์ดินอุดมลำทับกระบี่2 เสม็ดจวน
29มหานิกาย581070101วัดลำทับลำทับลำทับกระบี่5 ลำทับ
30มหานิกาย581050802วัดนิคมวรารามคลองยาอ่าวลึกกระบี่6 คลองไร่
31มหานิกาย581050801วัดเจริญราษฎร์ศรัทธาคลองยาอ่าวลึกกระบี่3 คลองยา
32มหานิกาย581050301วัดนาเหนือนาเหนืออ่าวลึกกระบี่2
33มหานิกาย581050302วัดนาเหนือ (แหลมสัก)นาเหนืออ่าวลึกกระบี่2
34มหานิกาย581050303วัดมหาธาตุวชิรมงคลนาเหนืออ่าวลึกกระบี่3 บางโทง
35มหานิกาย581050304วัดแหลมสักนาเหนืออ่าวลึกกระบี่2
36ธรรมยุต681050901วัดป่ารัตนมงคลบ้านกลางอ่าวลึกกระบี่2 กลาง
37มหานิกาย581050601วัดอ่าวลึกเหนืออ่าวลึกเหนืออ่าวลึกกระบี่2
38ธรรมยุต681050101วัดชมพูศรีรัตนบรรพตอ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่2
39มหานิกาย581050101วัดถ้ำทิพย์ปรีดารามอ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่5 ถ้ำเสือ
40มหานิกาย581050102วัดราษฎร์รังสรรค์อ่าวลึกใต้อ่าวลึกกระบี่2
41มหานิกาย581050701วัดเขาล่อมเขาใหญ่อ่าวลึกกระบี่1
42มหานิกาย581050702วัดไพรสณฑ์เขาใหญ่อ่าวลึกกระบี่3
43ธรรมยุต681050201วัดมหาธาตุแหลมสักแหลมสักอ่าวลึกกระบี่3
44มหานิกาย581050201วัดป่าศิลาสวัสดิ์แหลมสักอ่าวลึกกระบี่1 หินราว
45มหานิกาย581050202วัดสถิตโพธารามแหลมสักอ่าวลึกกระบี่4
46มหานิกาย581050203วัดแหลมสักแหลมสักอ่าวลึกกระบี่3
47มหานิกาย581030501วัดศาลาด่านศาลาด่านเกาะลันตากระบี่1 ศาลาด่าน
48มหานิกาย581030101วัดเกาะลันตาเกาะลันตาใหญ่เกาะลันตากระบี่2 ศรีรายา
49มหานิกาย581020401วัดทุ่งปรือพรุเตียวเขาพนมกระบี่4 ทุ่งปรือ
50มหานิกาย581020402วัดพรุเตียวพรุเตียวเขาพนมกระบี่1
51มหานิกาย581020301วัดควนไทรทองสินปุนเขาพนมกระบี่2 ห้วยสาร
52มหานิกาย581020303วัดมะม่วงเอนสินปุนเขาพนมกระบี่4 มะม่วงเอน
53มหานิกาย581020302วัดโพธิ์แก้วประสิทธิ์สินปุนเขาพนมกระบี่7 โคกคา
54มหานิกาย581020502วัดคงคาสุทธาวาสหน้าเขาเขาพนมกระบี่4 เขาดิน
55มหานิกาย581020503วัดถ้ำโกบหน้าเขาเขาพนมกระบี่1 ถ้ำโกบ
56มหานิกาย581020501วัดเขาดินหน้าเขาเขาพนมกระบี่4 เขาดิน
57มหานิกาย581020202วัดภูมิบรรพตเขาดินเขาพนมกระบี่9 ยวนสาว
58มหานิกาย581020201วัดเฉลิมพนมเขตเขาดินเขาพนมกระบี่1 กอตง
59มหานิกาย581020103วัดบ้านน้ำขาวเขาพนมเขาพนมกระบี่9 น้ำขาว
60มหานิกาย581020101วัดเขาพนมเขาพนมเขาพนมกระบี่5 ห้วยเสียด
61มหานิกาย581020102วัดเทพพนมเขาพนมเขาพนมกระบี่10 เทพพนม
62มหานิกาย581020104วัดโพธิ์เลื่อนเขาพนมเขาพนมกระบี่2 ควน
63มหานิกาย581020601วัดโพธิ์พัฒนาโคกหารเขาพนมกระบี่2 โคกหาร
64มหานิกาย581010301วัดกระบี่น้อยกระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่6 กระบี่น้อย
65มหานิกาย581010302วัดถ้ำเสือกระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่1 หน้าชิง
66มหานิกาย581010304วัดสุวรรณธารารามกระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่9 สองแพรก
67มหานิกาย581010303วัดโพธิ์เรียงกระบี่น้อยเมืองกระบี่กระบี่3 โพธิ์เรียง
68มหานิกาย581010201วัดควนสบายกระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่ตลาดเก่า
69มหานิกาย581010202วัดโภคาจุฑามาตย์กระบี่ใหญ่เมืองกระบี่กระบี่1 ตลาดเก่า
70มหานิกาย581011101วัดคลองใหญ่ทับปริกเมืองกระบี่กระบี่6 คลองใหญ่
71มหานิกาย581011102วัดทับปริกทับปริกเมืองกระบี่กระบี่5 ทับปริก
72มหานิกาย581011104วัดห้วยโต้ทับปริกเมืองกระบี่กระบี่4 ห้วยโต้
73มหานิกาย581011103วัดในช่องทับปริกเมืองกระบี่กระบี่2 ในช่อง
74มหานิกาย581010102วัดปานุราชประชาสรรค์ปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่หลังแขวง
75มหานิกาย581010101วัดแก้วโกรวารามปากน้ำเมืองกระบี่กระบี่1 ปากน้ำ
76มหานิกาย581011701วัดนาคาธรรมารามหนองทะเลเมืองกระบี่กระบี่2 คลองม่วง
77มหานิกาย581011601วัดคลองสนอ่าวนางเมืองกระบี่กระบี่6 คลองสน
78มหานิกาย581010502วัดทุ่งสันติธรรมเขาครามเมืองกระบี่กระบี่1 ทุ่ง
79มหานิกาย581010503วัดหนองจิกเขาครามเมืองกระบี่กระบี่2 หนองจิก
80มหานิกาย581010501วัดเขาครามเขาครามเมืองกระบี่กระบี่4 เขาไม้แก้ว
81มหานิกาย581010601วัดในสระเขาทองเมืองกระบี่กระบี่1 ในสระ
82ธรรมยุต681011501วัดถ้ำผาขาวคีรีวงกลดไสไทยเมืองกระบี่กระบี่2 หนองกก
83มหานิกาย581011501วัดไสไทยไสไทยเมืองกระบี่กระบี่4 ไสไทย
84มหานิกาย581080301วัดคลองขนานคลองขนานเหนือคลองกระบี่5 คลองขนาน
85มหานิกาย581080701วัดธรรมาวุธสรณารามปกาสัยเหนือคลองกระบี่6 คลองเสียด
86มหานิกาย581080702วัดปกาสัยปกาสัยเหนือคลองกระบี่1 ปกาสัย
87มหานิกาย581080803วัดพุทธโพธิญาณห้วยยูงเหนือคลองกระบี่1
88มหานิกาย581080802วัดห้วยครามห้วยยูงเหนือคลองกระบี่6 ห้วยคราม
89มหานิกาย581080801วัดโคกเคี่ยมห้วยยูงเหนือคลองกระบี่2 ห้วยมัด
90มหานิกาย581080103วัดเหนือคลองวนารามเหนือคลองเหนือคลองกระบี่2 เหนือคลอง
91มหานิกาย581080101วัดท่านุ่นเหนือคลองเหนือคลองกระบี่4 ท่านุ่น
92มหานิกาย581080102วัดพานิชรัตนานุกูลเหนือคลองเหนือคลองกระบี่2 เหนือคลอง
93มหานิกาย581080502วัดบางผึ้งโคกยางเหนือคลองกระบี่5 บางผึ้ง
94มหานิกาย581080501วัดโคกยางโคกยางเหนือคลองกระบี่4 โคกยาง
95มหานิกาย110180401วัดทองเพลงคลองต้นไทรคลองสานกรุงเทพมหานครถนนเจริญนคร
96มหานิกาย110180402วัดสุวรรณคลองต้นไทรคลองสานกรุงเทพมหานครถนนเจริญนคร
97มหานิกาย110180201วัดทองธรรมชาติคลองสานคลองสานกรุงเทพมหานคร
98มหานิกาย110180202วัดทองนพคุณคลองสานคลองสานกรุงเทพมหานคร
99มหานิกาย110180302วัดสุทธารามบางลำภูล่างคลองสานกรุงเทพมหานครคลองบางไส้ไก่
100มหานิกาย110180301วัดเศวตฉัตรบางลำภูล่างคลองสานกรุงเทพมหานคร