ช่วงชั้น - ชั้นเรียน - สมัครสอบธรรมศึกษา

 
Showing 1-22 of 22 รายการ.

ช่วงชั้น - ชั้นเรียน - สมัครสอบธรรมศึกษา

#ช่วงชั้นชั้นที่เรียนสมัครชั้นตรีได้สมัครชั้นโทได้สมัครชั้นเอกได้สมัครช่วงชั้นประถมได้สมัครช่วงชั้นมัธยมได้สมัครช่วงชั้นอุดมได้หมายเหตุ
 
 
       
1ประถมป.๓
2อุดมปวส.
3อุดมผอ.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
4อุดมรอง ผอ.รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
5อุดมครูสำหรับครูที่ต้องการสอบ (อุดม)
6อุดมอื่นๆประชาชนทั่วไป (อุดม)
7มัธยมกศน.อุดมสำหรับ กศน.มัธยมปลาย
8มัธยมกศน.มัธยมสำหรับ กศน.มัธยมต้น
9มัธยมกศน.ประถมสำหรับ กศน.ประถม
10อุดมป.เอก
11อุดมป.โท
12อุดมป.ตรี
13มัธยมปวช.
14มัธยมม.๖
15มัธยมม.๕
16มัธยมม.๔
17มัธยมม.๓
18มัธยมม.๒
19มัธยมม.๑
20ประถมป.๖
21ประถมป.๕
22ประถมป.๔