ช่วงชั้น - ชั้นเรียน - สมัครสอบธรรมศึกษา

 
Showing 1-22 of 22 รายการ.

ช่วงชั้น - ชั้นเรียน - สมัครสอบธรรมศึกษา

#ช่วงชั้นชั้นที่เรียนสมัครชั้นตรีได้สมัครชั้นโทได้สมัครชั้นเอกได้สมัครช่วงชั้นประถมได้สมัครช่วงชั้นมัธยมได้สมัครช่วงชั้นอุดมได้หมายเหตุ
 
 
       
1ประถมป.๔
2อุดมป.เอก
3อุดมป.โท
4อุดมป.ตรี
5อุดมปวส.
6มัธยมปวช.
7มัธยมม.๖
8มัธยมม.๕
9มัธยมม.๔
10มัธยมม.๓
11มัธยมม.๒
12มัธยมม.๑
13ประถมป.๖
14ประถมป.๕
15ประถมป.๓
16อุดมอื่นๆประชาชนทั่วไป (อุดม)
17อุดมผอ.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
18อุดมรอง ผอ.รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
19มัธยมกศน.ประถมสำหรับ กศน.ประถม
20มัธยมกศน.มัธยมสำหรับ กศน.มัธยมต้น
21มัธยมกศน.อุดมสำหรับ กศน.มัธยมปลาย
22อุดมครูสำหรับครูที่ต้องการสอบ (อุดม)