ช่วงชั้น - ชั้นเรียน - สมัครสอบธรรมศึกษา

 
Showing 1-22 of 22 รายการ.

ช่วงชั้น - ชั้นเรียน - สมัครสอบธรรมศึกษา

#ช่วงชั้นชั้นที่เรียนสมัครชั้นตรีได้สมัครชั้นโทได้สมัครชั้นเอกได้สมัครช่วงชั้นประถมได้สมัครช่วงชั้นมัธยมได้สมัครช่วงชั้นอุดมได้หมายเหตุ
 
 
       
1อุดมครูสำหรับครูที่ต้องการสอบ (อุดม)
2มัธยมกศน.อุดมสำหรับ กศน.มัธยมปลาย
3มัธยมกศน.มัธยมสำหรับ กศน.มัธยมต้น
4มัธยมกศน.ประถมสำหรับ กศน.ประถม
5อุดมรอง ผอ.รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
6อุดมผอ.ผู้อำนวยการสถานศึกษา
7อุดมอื่นๆประชาชนทั่วไป (อุดม)
8อุดมปวส.
9อุดมป.เอก
10อุดมป.โท
11อุดมป.ตรี
12ประถมป.๓
13มัธยมปวช.
14มัธยมม.๖
15มัธยมม.๕
16มัธยมม.๔
17มัธยมม.๓
18มัธยมม.๒
19มัธยมม.๑
20ประถมป.๖
21ประถมป.๕
22ประถมป.๔