รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดจันทบุรี  ภาค ๑๓
นักธรรมชั้นตรี - ๒๑๕๔๐๐๔ - วัดจันทร์แสงศรี
ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จันทบุรี

แสดง 101 ถึง 110 จาก 110 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
101พระธนกฤตอังษาวุธขนฺติโกวัดโคกตะพงคณะจังหวัดจันทบุรี
102พระปุณพจน์สารทรัพย์ชินวโรวัดโคกตะพงคณะจังหวัดจันทบุรี
103พระภาณุพงษ์คามสุขภูริปญฺโญวัดโคกตะพงคณะจังหวัดจันทบุรี
104พระอภิชัยสุรักษ์อริญฺชโยวัดแตงเมคณะจังหวัดจันทบุรี
105พระมณฑลพัฒนารัฐอุชฺโชโตวัดแตงเมคณะจังหวัดจันทบุรี
106พระวัชรพลแท่งทองปญฺญาวุโธวัดแตงเมคณะจังหวัดจันทบุรี
107พระสุวพัชญ์ผลากุนปนาโทวัดแตงเมคณะจังหวัดจันทบุรี
108พระสมศักดิ์สีดาจันทร์สุเมโธวัดแตงเมคณะจังหวัดจันทบุรี
109พระสาธิตหลวงชัยเมธิโกวัดแตงเมคณะจังหวัดจันทบุรี
110พระอดิเรกใหญ่ยงค์อินฺโทวัดแตงเมคณะจังหวัดจันทบุรี