รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๐๒ - โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพล ฯ
ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 405 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชวัลวิทย์วันทาโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓นายวศินชัยวิเชียรโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวเบ็ญจมาศวัฒนภูมิสิริโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฐิติพงศ์คำปานโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวรณฐกรมีเย็นโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6อุดมศึกษาอื่นๆนางชารีมณีอินทร์โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกรวิชญ์โตบ้านแพ้วโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายก้องภพน้ำทิพย์โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวกมลชนกวันแก้วโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฐิติศักดิ์ขวัญอ่อนโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภานุพงษ์ลมไธสงโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12อุดมศึกษาอื่นๆนางสุรางค์สุทธิโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสิรดนัยดวงจันทร์โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชยางกูรสงวนพันธ์โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวทิพยเนตรหนองผือโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอัครนนท์ฝักบัวโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพิทักษ์สระทองแป้นโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวยุวดีสุขกุลโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายก้องกิดากรหลักเพ็ชรโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๓นายวีรศักดิ์คำลาโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21อุดมศึกษาอื่นๆนางสาวธิดารัตน์พุฒแก้วโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายตฤณยุ่นเพ็ญโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนดลปวงสุขโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24อุดมศึกษาอื่นๆนางพรทิราดำกระเด็นสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพลพลคุ้มพะเนียดโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนวัฒน์โปร่งมากโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27อุดมศึกษาอื่นๆนายอำพลเปรมธนรุ่งเรืองสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภรัญญูวิชิตนันทน์โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอัศวินคชพงษ์โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภาณุพงษ์-โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรุ่งตะวันดวงสุทาโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุทธิพจน์สาลีเชียงพิณโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๓นายสุเมธสีบุตรโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูมินทร์เจริญสุขโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกนกพรแซ่เฮ็งโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิติกรแก้วแสงตะวันกุลโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธนพรมีเย็นโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัยมงคลโพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐธยาน์มีทรัพย์มั่นโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพงษ์พัฒน์ศรีอ่อนโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๓นางสาวณิชานันท์สโมสรโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวีรสุดาพึ่งกุลโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนลพรรณดอกรักโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปรายฟ้าตุสมูลโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนันท์นภัสเดชาโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวิชุดากิจระเบียบโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรุ่งอรุณสุจริตวิเศษสกุลโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิราพัชรมาเทศโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชโลทรแสนวิเศษโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณภัทรจั๊กจั่นโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงครามวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี