รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๐๘ - โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 346 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิติชาโชคศิริปรีดาโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายโรดเซดริกโน ทูมาลาโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพชรพลอาจเครือโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณฐกรรัตนาโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัชวีร์แม้นเดชโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติภูมิศรีบุรมย์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิชญะโอภาสทิพากรโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอาเบย์คริสชิว อบิลาซโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนภัทรเลิศเจริญสมัยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีราทรชาวเมืองกรุงโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภกรอ่อนจริงโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสัณหณัฐนุ่มเจริญโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพศินประภาศิลป์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษกรจงจิตรโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพีรนิสยิ่งอนุรักษ์วงค์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนันท์นภัสนันตติกูลโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัชชาโพธิ์ทองโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนพิชญ์สาริกุลโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเกวรินทร์เนียมประยูรโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงดวงยิหวาสระคำโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกวินธิดาสตารุ่งโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปฐมาอุดมลาภโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพชิรพงษ์โภคินวรนันต์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชาญธิษณ์เหลาโชติโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชยุตเมืองจันทร์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรัฐวิชญ์มังกะโรทัยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปรเมศวร์ชนะเลิศโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชิษณุพงศ์ภู่ระหงษ์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปัณณวัฒน์รักษาวงค์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนภัทรเจ้าเมืองแตงโตโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤตธนยอดอานนท์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกษิดิศล้อทองพานิชย์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชลกรผลวิชาโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุวิจักขณ์ทัศนภิญโญโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิชญุตม์นิลคร้ามโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอิทธิพัทธ์โพธิดีโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนภัทร์ทองเหลี่ยวโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายองศาจีนพานิชโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรินลดาสืบหิรัญโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงหทัยธรกสานติกุลโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภิชญาวิหคโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกชพรศรีเมืองปุนโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอาสินีวนพานิชโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปิยธิดาราคาโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจรรญวรรณพันธ์มากโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐพรคุ้มภัยโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงทศิกาแซ่ฉีโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญวลัยวิเศษอนุพงศ์โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิมพ์พิชชาทองเหลี่ยวโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิชชาภาโพธิ์ศรีทองโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามคณะจังหวัดกาญจนบุรี