รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๑๑ - โรงเรียนถาวรวิทยา
ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 51 ถึง 100 จาก 466 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
51ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฤทธิชัยเหมือนหงษ์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
52ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิทธิพลแซ่หย่างโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
53ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนิพิฐพนธ์สุดนาวาโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
54ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพลาธิปเมฆแดงโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
55ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฐิติชญาน์ลิ่มปรังษีโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
56ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศุภรดามัษฎายันต์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
57ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพชรรอดภัยโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
58ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณิชาภัทรวัฒนานุวัฒน์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
59ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปิยธิดาหนุนทรัพย์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
60ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกฤตพัสสมศักดิ์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
61ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรชนกอนุเจริญไชยโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
62ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอรวีหล่อแหลมโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
63ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปวริศาทิมทองโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
64ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปวิชญาทิมทองโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
65ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนรินทร์พรพูนทองโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
66ประถมศึกษาป.๕เด็กชายไชยอนันต์วงค์วันดีโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
67ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัทรวิจิตราแซ่ลี้โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
68ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงลภัสรดาแรงครุฑโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
69ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกาญจนาโต๊ะทองโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
70ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเจษฎาสุวรรณโณโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
71ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธันย์ชนกน้ำทิพย์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
72ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพันธ์ทรัพย์ยืนนานโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
73ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธนิศานิตย์แสวงโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
74ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนดลมีใจมั่นโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
75ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิภาพรแก่งหลวงโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
76ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมพ์ชนกดอนพิกุลโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
77ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนฤนาทจงสวัสดิ์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
78ประถมศึกษาป.๕เด็กชายทักษ์ดนัยใบเนียมโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
79ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูมิณฤทธิ์แดงเจริญโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
80ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณฐกรแก่นสารโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
81ประถมศึกษาป.๕เด็กชายหิรัณย์ศรีสวยสมโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
82ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปุณณเมธกันทาโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
83ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงลาวัณย์ใหญ่โตโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
84ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิรัสยาธนพรนิธิพงศ์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
85ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกชพรปฏิทัศน์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
86ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอุรัสยาฟักแตงโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
87ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนลัทภู่สุวรรณโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
88ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธนัสถาธรรมแท้โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
89ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปกรณ์แต้มทองโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
90ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนันทิวัฒน์ภู่ทองโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
91ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรติวงศ์คล้ำโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
92ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรัฐฐากรณ์รวีรัฐเกียรติโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
93ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนภัสวรรณปิ่นวิเศษโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
94ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศธรศรีหินกองโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
95ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญภรล้อชวนชื่นโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
96ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิชญาภาสุวรรณศิริโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
97ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชัชชญาบริสุทธิ์โรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
98ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีธัชโพธิ์เงินงามโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
99ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวีรภัทรากันแก้วโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
100ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิรัลพัชรชมฉายาโรงเรียนถาวรวิทยาวัดถาวรวรารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี