รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๒๕ - โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า
ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 288 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเกียรติพัฒน์กันภัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2อุดมศึกษาครูนางสมใจพูนนำเภาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายแซม-โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4อุดมศึกษาครูนางอุษณีผูกไมตรีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายฐปนวัฒน์เงินโคกสูงโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6อุดมศึกษาครูนางสาวเกิดสิริเจียวพ่วงโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฎฐิเดชอุ้มวารีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8อุดมศึกษาครูนายเพียงดินพันธ์ชัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนพัฒน์อาจคงหาญโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีระพงศ์ศรีพลกรังโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนิรพลเกิดสำราญโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรัฐภูมิพัตรสิงห์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกัญญาณัฐเกตุนอกโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธมลวรรณเรืองศรีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธัญณันรพัคเทียนมีสีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนันทกานต์สุริยธนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปภาวรินทร์ปิ่นทรัพย์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเนตรนลินยางสูงโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปลายฟ้าคล้ายคลังโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปาริชาตทุมมาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิมพ์รภัทร์แววเพ็ชรโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงแพรวาจันทร์ปฐมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงมัทนพรสั่งสอนโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวรกานต์จันทร์คำโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงวันวิสาหอทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศิรภัสสรคุ้มพุ่มโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุราวดีพุทธรัตน์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงหทัยภัทรชูราศรีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอนัญญาพรพิมพ์สอาดโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชนิสราทิพย์กองลาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายคมสันนิลมณีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจิรณัฐแดงสายโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชาครอรชรโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูเบศวร์บุตรติกาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรัฐภูมินิลภูผาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอัศวินบัวลอยโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกาญจนาปลื้มสุขโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจารุนันท์พุ่มพฤกษีโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงฐิติมาบูชาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงฐิติวัลคุ์แสงแก้วโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐชยากองกิลิตรโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงณัฐนรีหอมชื่นโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธัญญาเรศประเสริฐตันติกุลโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนัทนภาสุขพูลโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงปวีณาแก้วรัมย์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพัชญาช่อมะลิโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพัชราภาแย้มลาโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิมพ์ลภัสบุ่งนามโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงแพรวาคงแสงงามโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงมนัสนันท์ลมูลศิลป์โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรีวัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี