รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๓๑ - โรงเรียนวัดลาดหญ้า
ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 134 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติธัชเหนียวจันทึกโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2อุดมศึกษาครูนางสาวสุปีรยาเฉลิมธนะกิจโกศลโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชยพลวาสนพันธ์โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4อุดมศึกษาครูนางสาวอรทัย​พงษ์สุชาติโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพัชญ์เยี่ยวยาโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6อุดมศึกษาครูนางพันธ์ตะวันจันทร์เพชรโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัชชานนท์สังขวาปีโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8อุดมศึกษาครูนางสุนันทนาพลอามาตย์โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัชรพลพ่วงพันสีโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10อุดมศึกษาครูนางกตัญญู​ธรรมเกื้อกูลโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญชนกสถาปิตานนท์โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12อุดมศึกษาครูนางศุภศรีสุติยาภรณ์โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพิมพ์ใจ-โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14อุดมศึกษาครูนางศิริเพ็ญสีสำลีโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงลภัสรดาสถาปิตานนท์โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16อุดมศึกษาครูนางสาวปวริศาโต้งฟ้าโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิริประภรณ์ทองทิพย์โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18อุดมศึกษาครูนางมลฤดีบริเอกโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงไอริณรดาสุดใจโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20อุดมศึกษาครูนายนราปรอดโปร่งโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒิมะโนมัยโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22อุดมศึกษาครูนางสาวจุฑารัตน์ประธรรมสารโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายดุลยวัตละอองนิลโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24อุดมศึกษาครูนายทัศพรสุนทราลัยโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนยศตินภูมีโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26อุดมศึกษาครูนายอนุนาคทองอินทร์โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอรุชาบุญเกิดโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28อุดมศึกษาครูนางสาวภูวนิดาคงไพบูลย์โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายการัณยภาสพิสูจน์โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30อุดมศึกษาครูนางขนิษฐาทองเปราะโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิกานต์ซามงค์โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32อุดมศึกษาครูนายตุลารัตน์มุ่ยเผือกโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปุณยนุชแสนสุดโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34อุดมศึกษาครูนางลำพึงมามีโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัชราภรณ์ศรีสุวรรณโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36อุดมศึกษาครูนางศิริทรเทศสาลีโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนัฎฐชัยบุตรเกตุโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38อุดมศึกษาครูนางสาวหทัยชนกศรียานาโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวัชรพงษ์ขวัญกล้าโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40อุดมศึกษาครูนางสาวประภัสสรดิศเจริญโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชวัลลักษณ์บุญสองโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42อุดมศึกษาครูนางสาวชญาภาปริปุณณะโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญลักษณ์นิลดีโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44อุดมศึกษาครูนางสาวอรนุชบ่อทรัพย์โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนภัสสรเทียนภู่โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46อุดมศึกษาครูนางสาวอรจิฬาพวงมะนาวโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกาญเกล้าศรีภูมิโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48อุดมศึกษาครูนางสาวสิริรัตน์ยะนิลโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภารวีทองเจียนโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50อุดมศึกษาครูนายมณูเฟื่องฟุ้งโรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'วัดทุ่งลาดหญ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี