รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๔๕ - โรงเรียนบ้านดงยาง
ตำบลวังเย็น อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภิชิตเหรียญเลิศพรโรงเรียนบ้านดงยางวัดพุทธกาญจนมุนีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปวัฒน์ชัยปัญญาโรงเรียนบ้านดงยางวัดพุทธกาญจนมุนีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภฤกษ์พิจารย์สรรค์โรงเรียนบ้านดงยางวัดพุทธกาญจนมุนีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรธิดาสร้อยเพ็ชรโรงเรียนบ้านดงยางวัดพุทธกาญจนมุนีคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศุพนุชทิวากรโรงเรียนบ้านดงยางวัดพุทธกาญจนมุนีคณะจังหวัดกาญจนบุรี