รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๔๗ - โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 285 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภาณุพศ์อินทรคำแหงโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกษิดิ์เดชสดใสโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทนดลแสงฉายโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายกันติทัตพันธ์กรีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติพัทธ์โต้งทองโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐกรณ์มั่นคงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกมลภพเครือเช้าโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐภูมิสีลางามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกมลภูมิเครือเช้าโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรภัทรคงนานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจารุพรเอี่ยมจ้อยโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีระเมศพิลึกโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรภัทรตันเจริญโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนัทชาเนตรนิยมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเจษฎาพรสุวัฒนนรากุลโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจีโอวานนี่ ตะวันควินทนิลลาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชิษณุพงศ์เพชรสุวรรณโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายชัยวัฒน์มีถาวรโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเธียรวิชญ์รัตนาโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธันวาชุดงามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนภดลศรีรักษาโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธิติวุฒิศรีสงครามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิชญะสงบจิตโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพิภัชคำเกลี้ยงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวรพลฤทธิ์กระจ่างโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพีรภัทรแซ่อุ่นโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสงกรานต์สุขโสภิณโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายโภคินอินทะบุตรโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุธิราชพรจักร์โรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายศักดิ์สิทธิ์น้อยแสงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชยพลชัยนิรันดรโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเอกรัฐบุญทวีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนพัฒ์ขวาแก้วโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุภัสสรารอดไพลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอรรถวิทแก้วบ้านสิงห์โรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐนนท์ทองประเสริฐโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเจนจิราทองรอดโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์ไผ่ล้อมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกานต์ธิดาแก้วกันเนตรโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพงษ์พัฒน์แนบเนียมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐณิชาสร้อยเพชรโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพัชระพูลเสนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปวริศาล้วนดีโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพิพัฒน์จ้อยร่อยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงแพรวาบูรณากาญจน์กิจโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภัทรภณแนแซโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงภูริชญาเงินงามโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูวนนท์เสนาชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรัญญาถังเงินโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสรวิชญ์กรุดสุขโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี