รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๔๗ - โรงเรียนบ้านเก่าวิทยา
ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 198 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิติกุลธุระกิจโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายก่อกุศลสุขสวัสดิ์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนธีอบเชยโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายณัฐวุฒิรุ่งกระจ่างโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกฤตเอี่ยมสำอางค์โรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรภัทรกำเนิดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพัฒน์สุดใจโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนัฏฐวัฒน์สีทองสุกโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูชิดจันทร์โสมโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพิสิษฐ์น้ำใจเย็นโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพัชฏพุฒเอกโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูมิพัฒน์อุสาหะโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวิษณุจงประจิตโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๒นายชัชชัยกาญจนาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูตะวันมั่นคงโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนพรพวงเพชรโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภาณุวิชญ์แจ่มศรีโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรเทพเอี่ยมยอดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายตุลากานต์เรือนเนตรโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนวัฒน์ร่มโพธิ์ธารทองโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรกมลปิ่นแก้วโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธันวาชำนาญกุลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกรรณิการ์สารมะโนโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธันวาภูษาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเนตรนภาเนตรนิยมโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนินธนนดอกกลอยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัณย์นิชาชิตนากรณ์โรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภานริศภัทรเวสรังษีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนริศราปรารพโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายวงศกรมีถาวรโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรพิมลลิ้มมาลัยโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสหภาพสระศรีสมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปวิชญามั่นมุ่งยนต์โรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอนาวินโพธิ์แก้วโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภัณฑิราสุขผ่องโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอภิเดชกิ่งเล็กโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปภัสราอินทรโอสถโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกมลลักษณ์ชาดงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุภาวดีสุขนิ่มโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกฤติมาแซ่ตันโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงยุภาพรพันธ์บุตรโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธัญวรรณสายสุขโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพลอยปภัสสังข์ศิลปชัยโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนฤมลนิลเถื่อนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงโยสิตาสัตย์ซื่อโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนุชจรีหวังแห่งบุญโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิภาคย์กลิ่นจันทร์โรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพัณณิตาผาสุขโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอันดาเปรมปรอดโรงเรียนวัดบ้านเก่าวัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพิชญาพรปทุมสูตรโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ๑ (บ้านเก่าวิทยา)วัดบ้านเก่าคณะจังหวัดกาญจนบุรี