รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๕๔ - โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 643 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1อุดมศึกษาครูนางสาวอังคษิญาร์มั่นคงสกร.อำเภอด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๔นายธีรพงษ์โพธิ์ศรีโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายโกมินทร์นวกวงษ์โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๔นายสุวรรณนาคหล่อโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพชกรอุดมศรีโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๔นายธีรภัทรโอฐเอี่ยมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพรหมชนะพรมสวัสดิ์โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๔นายปวิชจินดารัตน์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาณุภัทร์แจ้งศิลาอาจโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๔นายอิทธิพัทธ์กุบปุณยวัจน์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายมโนชัยฉัตรสมบูรณ์แบบโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๔นายภานุวัฒน์นาคหล่อโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรภัทรคมใสโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๔นายวิทยาวงศ์ศิริโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรพัฒน์บุญฉวีราษฎร์โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๔นายตะวันเปาะโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเมธีเหมษีโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๔นายธนศักดิ์นุ่มปานโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญพัชรเสนีย์วงศ์โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๔นายธงชัยสระทองอ่อนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุพรรษาเชื้อเมฆโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๔นายบุณยภูพึ่งแพงโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภิญญดาคีรีบุตรโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๔นายเปรมประชาคงคากูลโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงประทุมพรจำนงโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๔นางสาวทยิดาจินดาแจ้งโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุธาสินีสถานทรัพย์โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๔นางสาววิลาวัณย์กอบโกยโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมนัสนันท์สืบดาโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกชกรงามดีโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปพิชญาชะนะดีโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๔นางสาวปวริศาพุทธรักษาโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกียรติคุณรัตนกุลวดีวงศ์โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชมัยพรสุขสวัสดิ์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจตุภูมิเพชร์ว่าวโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๔นางสาวพลอยรัศญ์สายสล้างโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาพัชรภูนุภาโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกันธิชาตาคำวงษ์โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๔นางสาวศิริวรรณอินทราโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๔นางสาวจุฬาลักษณ์เจริญสุขโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรางคณาเอมจิตร์โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูผาศรีแพงแสนโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชุติมาพรอ้ายจมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๔นางสาวธมลวรรณจินนุพันธ์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศราวุฒิเหล็กเพชรโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิวัฒน์มะลิวัลย์โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอุรชาเพ่งผลโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชาลิสาพันธุ์มาโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกวินศรีแพงแสนโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๔นางสาวปัทมาพวงทองโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมวัดด่านมะขามเตี้ยคณะจังหวัดกาญจนบุรี