รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๕๙ - โรงเรียนวัดท่าล้อ
ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุวนันท์ทนุวรรณ์โรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐพงษ์พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปิยะธิดาทนุวรรณ์โรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุรีย์พรแม้นเดชโรงเรียนวัดท่าล้อวัดบ้านทองคณะจังหวัดกาญจนบุรี