รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๖๐ - โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 203 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายคีรีรัฐอินพลโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอนุพงษ์คำขำโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจิรโรจน์กากะนิกโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤตินกิติวงศ์โรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนันญามีสมบัติโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพรพรรณพรอุไรโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัยภัทรซ่อยหงโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจันทรกานต์เทียมเมฆาโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสหัสวรรษชาวนาฝ้ายโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพิทักษ์จันสุกใสโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายฐิติพันธ์รุ่งเช้าโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนภัทรเหมือนแดงโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอินทราทิตย์วงศ์แจ้งโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓นายศุภกิตติ์ควรเสกโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเด่นชัย-โรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนาพัฒน์ไพศาลย์โรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจีรายุแซ่กอโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพีรพัฒน์แก้วทองโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทวิชัยวีระพันธ์โรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปริญญาจงเจริญโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกัญญาพัชรเกตุแก้วโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุนันทาพินิจรัมย์โรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศสิวรรณดอกแก้วโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิรพัฒน์พิมลนพรัตน์โรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปิ่นมนัสสุขพัทธีโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงศรัญญาสุยะโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุพาพรคุ้มครองโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายยอด-โรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวสุวดียาปัญโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนภดลกากะนิกโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเบญจรัตน์คชายุทธิ์โรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอติเทพประชุมวงค์โรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจันทรรัตน์ไพศาลโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายทรงกลดทรัพย์ในโถทองโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสิริกันยาทองขาวโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายนิชคุณชุ่มเกษรโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศุทิดากลางหนโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธีรภัทรแสงทองโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศศิธรสกุลวงษ์โรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงชนินาถจันทร์ดีโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวรพงศ์อุชุภาพโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพรพิมลศรีคูณลาโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอมรเทพทองสุขโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงน้องพิม-โรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิพันธุ์แซ่เฮงโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงบงกชขุณณรงค์โรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกนกจันทนาโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุนันทาสินธุโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภาณุวิชญ์ชัชวาลโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงธาริณีศรีนวลโรงเรียนเขาดินวิทยาคารวัดสันติคีรีศรีบรมธาตุคณะจังหวัดกาญจนบุรี