รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๖๔ - โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 28 จาก 28 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนรภัทรเพ็งอารีย์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอภิวิชญ์กันเกิดโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรวุฒิสกุลณีย์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภูมิสุนทรวารีทิพย์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภานุพงศ์แซ่จันทร์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีร์ธวัชฉัตรนิมิตโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปรเมศวร์มีขำโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรกัญญาง้วนพันธ์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปัญชญาง้วนพันธ์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกันยามาแสวงโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนัญชิดาศรีปัญญาโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรัชวินวงศ์ศิริทรัพย์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอภิวรธนโชติอุดมวงษ์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสา-โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงดวงกมลเขียวหอมโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุมาลีด่านปานโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพรพิพัฒน์อัมพะลพโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรพัฒน์อ้นเชิดโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กชายมีโชคจรุงพันธุ์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปทิตตาประชาฉายโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกรรณิการ์แก้วกองโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐพรฉัตรนิมิตรโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุนิษาแก้วสุริยะโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกมลชนกบุญเพ็งโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรีย์ลักษณ์ว่องประเสริฐโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกนกขวัญเกียรติสุริยะศักดิ์โรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนันท์นภัสพรามนัสโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวิภาวรรณมีสอนโรงเรียนวัดวังขนายทายิการามวัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี