รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๖๕ - โรงเรียนวัดม่วงชุม
ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายทีรเดชพาลีโรงเรียนวัดม่วงชุมวัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภาณุภัทรวงษ์พัฒน์โรงเรียนวัดม่วงชุมวัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชณกันต์โคกสำรวยโรงเรียนวัดม่วงชุมวัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกรวิชญ์เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดม่วงชุมวัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปาณัสม์กลิ่นหอมโรงเรียนวัดม่วงชุมวัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐภัทรสารวิถีโรงเรียนวัดม่วงชุมวัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอธิภัทรแจ่มใสโรงเรียนวัดม่วงชุมวัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภิญโญชาวสวนงามโรงเรียนวัดม่วงชุมวัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเบญญทิพย์หมื่นสังข์โรงเรียนวัดม่วงชุมวัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงประภาศิริพวงทองโรงเรียนวัดม่วงชุมวัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิราพัชรพาระคุณโรงเรียนวัดม่วงชุมวัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปวริศสำแดงเดชโรงเรียนวัดม่วงชุมวัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี