รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๖๘ - โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 557 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธันวาพิมพ์สุวรรณโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภัทรดาเจนจบโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอนุวัชแสวงธรรมโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนิชนันทน์ใจมั่นโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเบญจมินทร์เจริญสุขโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุจินทรารอดรักษาโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงภคมัยเรืองขจรโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอธิชาสาตรปรีดีโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชนะวงศ์พิศภิรมย์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนรวิชญ์ทับทิมศรีโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปิยะกันต์หกม้าโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพิทักษ์พงษ์ปานน้อยโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวีระพงษ์วงศาโรจน์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพีรพัฒน์ราชการดีโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายสุชาธิษณ์ชัดสกุลโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐนรีมีทรัพย์มั่นโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิมพกานต์เกตุศรีโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงเหมรัศมิ์เเจ่มดีโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงระวีวรรณ์บุญสุขนิกรโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกนกรัตน์แก้วดีโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกฤษฎาบ่อทองโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติธรราษฎร์บูรณะโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภูวเดชฤทธิ์เรืองเดชโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรพีภัทรแสวงสินโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศุภกรเขียวครามโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกมลวรรณเเก้วคนฑาโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงกิตติกาลล่องลอยโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจุฑามาศเมืองแก้วโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชญากานฑ์อนุเครือโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐกานต์ก๋งพิ้วโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพิมพ์พนิตาเหลืองสอาดโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวริญาล้อประกานต์สิทธิ์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวิภาวินีกันยาพันธ์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสวรรณยาแสงเงินโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุดารัชขาวเกลียดโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุธิมนต์อรชรโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงปุญญาพรชาญวงศ์วรรณโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเจนภพชมบุญโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนากรดำเกลี้ยงโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายนัทพงศ์เชี่ยวพฤกษ์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพลากรปิยนุสรณ์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภานุเดชจิตอ่ำโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรภีวิทย์บุญพยุงโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอภิวัฒน์สดใสโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจิรภัทร์ทองสุทธิ์โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงพัชราพรเจตพุกโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรสชนกธัญญเจริญโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชาญพิพัฒน์เปี่ยมทองโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธณภัทรทองเนียมโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนกฤตพลอยเหลี่ยมโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงวัดอู่ตะเภาคณะจังหวัดกาญจนบุรี