รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๗๑ - โรงเรียนวีรศิลป์
ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 456 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภควัชภูมิภักดีโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกีรติกรแจ่มแจ้งโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรพลจิตต์จรรยาโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายณัฏฐพลประภากมลโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงบุศราเจริญรักษาโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรนภาบ้วนอู๋โรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพลกฤตแถวอุทุมโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพชรเรืองหิรัญโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐสิทธิ์ขันทองโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายรัฐพลวงษ์วัฒนาโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐฐาพรฉายทองโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายญาณพัฒน์บุญคงมาโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรเศรษฐศิริวรการโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงพรกนกคำจันทร์โรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงแทนภัคพูลเดชโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพรรณวัฒน์มูลสารโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสมิตานันวันเพ็ญโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพัฒนชัยสถาพรโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนัชชาสามลปานโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงศศิกาญจน์ชัยวิเศษโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอดิธัชเลิศเมธาโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอชิรวัชร์แสนสุขโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปฤษฎีศรีทับทิมโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายภาคินสกุลเวียงกาญจน์โรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวริศราวุฒิยานันท์โรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกรวิทย์เครือพันธ์ศักดิ์โรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอริสราแสวงศิลป์โรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญาภัคเนตรประไพโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฏฐพลเพียรการโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญวราสมงามโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนรพนธ์ทองดีโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติธัชภักดีกุลโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตติพงษ์อุ้ยฟักโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชวภณอัญชนีย์โรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัชชานนท์นางแย้มโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกิตพัณสิริอธิพรโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาคภูมิรักชื่อโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกุลชาติเทพหัสดิน ณ อยุธยาโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรัทยาปูเชียงแดงโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเกณิกาแก้วพริ้งโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพงศ์กฤตโพธินันทวงศ์โรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงโกลัญญาขุนทองโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรธีราฟักทองโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงขวัญจิราสุตตันติปิฎกโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัควดีปีตวัฒนกุลโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายคณพศภัทรพงศ์สิริโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๖เด็กชายนพเก้าไกรสวัสดิ์โรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายจิรกฤตเพิ่มนามโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชญาดาศรีศักดาโรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวรรณรดาดอนเจดีย์โรงเรียนวีรศิลป์วัดวังขนายทายิการามคณะจังหวัดกาญจนบุรี