รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๗๖ - โรงเรียนตลาดสำรอง
ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 44 จาก 44 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภพภัทรกล่อมจิตโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพิพัฒน์เพ็งเพ่งพิศโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุรีรัตน์ศุภมาศโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมพ์ลภัสเกลี้ยงกลมโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิมพ์ชนกชิ้นปิ่นเกลียวโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมนัสนันท์ภิรมณ์จันทร์โรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศิรินทิพย์เปียสวนโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัลยกรศรีอรุณโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธีรนาฏหมีแรตร์โรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐธิดาท้วมสมบูรณ์โรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติธ์ชัยใจมั่นโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กชายลัคกี้-โรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุภากรฟักเหลืองโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพชรนุชนุ่มโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐวุฒิศรีหงษ์โรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศศิณาบัวคำโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวีนัสบุญชัยโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชญาริสาเนตรน้อยโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงโชติกาเหมือนช้างโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุพิชฌาย์จรรยาโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเขมจิราเชื้อดีโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวันดีเซี่ยงจ๊งโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกัญญาณัฐสมบุญโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรธิดาภาคภูมิโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุพิชชาวันคำโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรนภาพุ่มปรีชาโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรนภาฟักเหลืองโรงเรียนตลาดสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพีรภัทรจันทะโรงเรียนวัดลำสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจันทกรเพชรสำราญโรงเรียนวัดลำสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนภัทรรุจิภัทราพรกุลโรงเรียนวัดลำสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรุ่งทิวาตาระคำโรงเรียนวัดลำสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศรัญย์วุฒิเทพสวัสดิ์โรงเรียนวัดลำสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิรัชยาย้อมศิลป์โรงเรียนวัดลำสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอนุชิตก่อผลโรงเรียนวัดลำสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฏฐชัยดุลย์จำนงค์โรงเรียนวัดลำสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกาฬพฤกษ์ทรงประกอบโรงเรียนวัดลำสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิทักษ์พลใจดีโรงเรียนวัดลำสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณิชาภัทรเสาร์ม่วงโรงเรียนวัดลำสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธิดารัตน์ชูชาติโรงเรียนวัดลำสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธนิตาดอนบุญไทยโรงเรียนวัดลำสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรณิภาระบิลโรงเรียนวัดลำสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพรพิมลยอดพันธ์คำโรงเรียนวัดลำสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปิยะมาศชวนอยู่โรงเรียนวัดลำสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายยุทธศักดิชูจันทร์โรงเรียนวัดลำสำรองวัดตลาดสำรองพันธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี