รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๗๘ - โรงเรียนบ้านใหม่จีนาภักดิ์วิทยา
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 30 จาก 30 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชิษณุพงศ์คชรัตน์โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุชิตตั้งมั่นโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐวุฒิพุกภูษาโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสาวิตรีอารมณ์โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปวีณ์นุชพิพิธพิทักษ์โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวนิษท์ชญาภรสุนลีโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศศินาศรีเรืองโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศศิกาญจน์พิมโตโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงซาว-โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิรวิทย์ศรีหมากสุกโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนภัสสรหลวงศักดิ์ดาโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนภัทรแช่มช้อยโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกฤษดาแก่นคำโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเดชนครแก่นรักษ์โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนนทชาติพิลาแก้วโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๕เด็กชายเกียรติพงษ์หว่านพืชโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนาวัฒน์สีหะวงษ์โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชนาธิปตั้งมั่นโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวรินทรหว่านพืชโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปวีณาเปล่งไปล่โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภักดิ์จิราสุริวงษ์โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพัดชาวงษ์จันทร์โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสุชัยสุขเจริญโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธัญญรัตน์บุญเพี้ยนโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมาณิกาบุญธรรมโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอารุศราวงศ์จันทร์โรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอณิชาหว่านพืชโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิชัยศรีทองโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนะโชติหว่านพืชโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปวริศร์หอมแสงโรงเรียนบ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)วัดถ้ำเสือคณะจังหวัดกาญจนบุรี