รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๗๙ - โรงเรียนวัดหนองพังตรุ
ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 55 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิวกรแซ่ลอโรงเรียนบ้านรางสะเดาวัดเขาเพิงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐพลตุ๊สายโรงเรียนบ้านรางสะเดาวัดเขาเพิงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปาริฉัตรคำยาโรงเรียนบ้านรางสะเดาวัดเขาเพิงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวงศกรขาวเอี่ยมโรงเรียนบ้านรางสะเดาวัดเขาเพิงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญาภัทรทองปานโรงเรียนบ้านรางสะเดาวัดเขาเพิงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปิยะกุลเนียมทองโรงเรียนบ้านรางสะเดาวัดเขาเพิงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสหรัฐสุระสังข์โรงเรียนบ้านรางสะเดาวัดเขาเพิงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายจีรวัฒน์ตุ๊สายโรงเรียนบ้านรางสะเดาวัดเขาเพิงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุกัญญามั่นคงโรงเรียนบ้านรางสะเดาวัดเขาเพิงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกรรณพรนิลนกโรงเรียนบ้านรางสะเดาวัดเขาเพิงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุมิตรานิลนกโรงเรียนบ้านรางสะเดาวัดเขาเพิงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธันยพรเลาะหะนะโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชญณิพัฑฒ์มงคลโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงลลิตาเปียสวนโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ฮกยินดีโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกรสาครโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนริศราเสือณรงค์โรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิติชัยบัวเนตรโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนุสนราชวดแย้มโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพรพลอ่ำระมาดโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรชตศรีจับโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวัชรนนท์คงจรโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภกิจรยศอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุภัสสราพรบุญมีโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอนุสสราพวงอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอันธิกาเบ็ญจวรรณโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอูนัยซา-โรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงไอยรินทร์บุญเกลี้ยงโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกิ่งกาญจน์จุเฉยโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตชนะปลอดโคกสูงโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชลลดาสินจันทร์โรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชีวินคงประดิษฐโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเบญจวรรณพรานนกโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอานัสพูลเกษมโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัตถพงษ์แม้นพะเยาว์โรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายประธีปเสือใจโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสรายุทธ์มาคัชชะุโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุภาวีบุญคุมโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกรวิชญ์ทรัพย์สวิตตาโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจันทิราแซ่ลิ้มโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชัชชัยปลอดโคกสูงโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชาญชัยชาญวิทยาโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐวศาฉุยเนยโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปิยวัฒน์วงษ์ศิลโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิมพ์นดาทองอินทร์โรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภานุพงษ์ยิ่งนอกโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูมินโพธ์พิจิตรโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรสสุคนส์เรืองไกรสินโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กชายรัชชานนท์พรานเจริญโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวัลยาเซี่ยงใช่โรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี