รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๗๙ - โรงเรียนวัดหนองพังตรุ
ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 54 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนพลขาวเกลียดโรงเรียนบ้านรางสะเดาวัดเขาเพิงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชนัฐปภาทิมทับโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐนันท์นิลนกโรงเรียนบ้านรางสะเดาวัดเขาเพิงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงมีนา-โรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุภาภรณ์เชยโตโรงเรียนบ้านรางสะเดาวัดเขาเพิงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายวิษณุพรมมินโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐกานต์ทองนกโรงเรียนบ้านรางสะเดาวัดเขาเพิงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายอัสตพลบุญคุ้มโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงไอรดาแม้นทิมโรงเรียนบ้านรางสะเดาวัดเขาเพิงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรพงศ์จับศรีโรงเรียนบ้านรางสะเดาวัดเขาเพิงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุจันทร์ทาเชยโตโรงเรียนบ้านรางสะเดาวัดเขาเพิงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงศศิประภานิลนกโรงเรียนบ้านรางสะเดาวัดเขาเพิงคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชาตโยดมลอยร่อนโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงฑิฆัมพรนุชนุ่มโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายแทนตะวันยงประเสริฐโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรสรรค์ยังสุขโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนิศราโคกจันทร์โรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปรมินท์มั่นคงโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภาคินมงคลโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูตะวันกะพี้โรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงมณฑกาญจน์ตรีสุวรรณ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายยศสรัลแจ่มศรีโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงรศิกาญเอี่ยมทิพย์โรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวนิดาคงบุรีโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวราวุฒตลิ่งชันโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิปปกรบุญเรื่องโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุจิตราสวดสมโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุภัทรสุขกากิจโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกวินกราจันทร์อ่ำโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกิตติญานิ่มอยู่โรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัชชาเพชรปานกันโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายณัฐภูมิมั่นคงโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธงชัยขุนทองโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายปัณณวรรธยศอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเปรมกมลวัฒนะโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวาฤทธิ์พรมกลัดโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศรัณธัสส์พัฒน์วัชรพงษ์โรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภณัฐทองเศ้าโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิรักษ์พรมกลัดโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอรรถพรนวมหอมโรงเรียนบ้านห้วยไร่วัดรางเฆ่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรรนภัทรฉุยเนยโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกิตติคมแก้วบัวดีโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐฑพรมานะกิจไพบูลย์โรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิวนาถแผนงามโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิรดนัยท้วมสมบูรณ์โรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจันทร์ฉายแซ่จิวโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิรนันท์นุชนุ่มโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนพนธ์เอกสุนทรโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนภัทรอรรถกรไพศาลโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนพเก้าถิ่นวัฒนากูลโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี