รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๐๗๙ - โรงเรียนวัดหนองพังตรุ
ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓นายธนากรฉุยเนยโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๓นางสาวสุรีรัตน์บุญคุ้มโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงบรรชรเอี่ยมสำราญโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพีรวัชร์คงทองโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายพุฒิพัฒน์จันทองม่วงโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภัสกรสุธาพจน์โรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงสุชาดาอุ่นเรือนโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายอาทิตย์แซ่จิวโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายกมลภพจับศรีโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกัญญารัตน์บุญประเสริฐโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายเปี่ยมสุขร่มโพธิ์รีโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงพิมพ์ลภัสจั่นสร้อยโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงละอองรุ้งมั่นคงโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงศิริมลบุญเกลี้ยงโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงสรินทิพย์คงทองโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายแสนอินทร์เพ็ชรโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงไอริณเที่ยมประเสริฐโรงเรียนวัดหนองพังตรุวัดหนองพังตรุคณะจังหวัดกาญจนบุรี