รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๘๐ - โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
ตำบลพังตรุ อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 18 จาก 18 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิงหาขุนทองโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงบุญสาวทวีเลิศเดชาโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวีระวัฒน์ยุบลพันธุ์โรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศุภกรเชื้อรุ่งโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญารัตน์พุกสุ่นโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเสฏฐวุฒิรอดสถิตโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนวพรรษคำพาโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติกมนมั่นคงโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธัญวุฒิเอี่ยมสำอางโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภาคินอินทร์โพธิ์โรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภกฤตยินดีโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศรัญยูชื่นขำโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปองคุณสายสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิมพกานต์ชุยมาเมืองโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุภเดชศรีคำหอมโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงพิศมัยเฉลิมนารารุจโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธราธรไชยภูมิโรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐกานต์อินทร์โพธิ์โรงเรียนบ้านหนองเป็ดวัดทะเลสาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี