รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๘๑ - โรงเรียนบ้านหนองอีเห็น
ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชนกันต์ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองอีเห็นวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)คณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเนริสาด้วงต้อยโรงเรียนบ้านหนองอีเห็นวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)คณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงวิลาวัลย์อุดมโรงเรียนบ้านหนองอีเห็นวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)คณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุริยาอินสว่างโรงเรียนบ้านหนองอีเห็นวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)คณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณิชาสรงกระสินธ์โรงเรียนบ้านหนองอีเห็นวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)คณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกันต์ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองอีเห็นวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)คณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิพัฒน์สรงกระสินธ์โรงเรียนบ้านหนองอีเห็นวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)คณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงแพวาใจจันทร์โรงเรียนบ้านหนองอีเห็นวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)คณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวรรณิศาแก้วเขียวโรงเรียนบ้านหนองอีเห็นวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)คณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวัชรการเชยโตโรงเรียนบ้านหนองอีเห็นวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)คณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวุฒิธิกันย์เสือภู่โรงเรียนบ้านหนองอีเห็นวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)คณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุชาคำพรมมาโรงเรียนบ้านหนองอีเห็นวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (หนองอีเห็น)คณะจังหวัดกาญจนบุรี