รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๐๘๓ - โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 28 จาก 28 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนภัสกรณ์บัวทองโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภาคภูมิชัชวาลโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรลภัสแก้วสายป่านโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัญญ์วราศรีหิรัญโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสุพรรษานาเวชโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงลภัสรดาเหลืองเอี่ยมโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงณัฐณิชานามลายทองโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวาสนาชูพงษ์โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขวัญฤทัยนางแย้มโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมินตายิ้มละม้ายโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงวาริสา-โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนิรุณ-โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิรัชยาเลิศล้ำโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๕เด็กชายซี่-โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกาน-โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศิริโชคเพิ่มพูนโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอิทธิพลสุขดีโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายทิวากรแซ่เจี่ยโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ศรีอำไพโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชยุดารุ่งแสงโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรมนบุตรทุ่งทองโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรกนกขำดีโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุกัญญาศรีลาชัยโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจิรัณญาชัยฤทธิ์โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกันดา-โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายภูผาคล่องจิตต์โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กชายปุ๊ด-โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธีรภัทรวรภักดีโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามวัดศรีสุวรรณาวาสคณะจังหวัดกาญจนบุรี