รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๐๘๕ - โรงเรียนวัดอินทราราม
ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 80 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงดุจแพรฝอยทับทิมโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวรเมธสินเดรดาษโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนพรัตน์แย้มทองโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายเพชรรัตน์ดอกบัวโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภูมิพัฒน์พุ่มพวงโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงนรีกานต์แก้วประพันธ์โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐสิทธิ์สืบใหม่โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนัทฐานันท์สู้ภัยพาลโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปิยะวุฒิสุขประสิทธิ์โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพรหมพิริยะตรวจมรรคาโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิพัฒน์นาเวชโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภาณุภณโพธิ์ใบโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเขมจิราชาวชื่นโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงฐิติรัตน์ฟักเขียวโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐณิชาอ้นสะอาดโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงณัฐภัสสรชื่นจิตต์โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธนพรห้าวเจริญโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเปมิกาเมืองนิลโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงศศิปภัสร์ปู่ไทยโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเปิ้ล-โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวีรากรจำปาทองโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธีรยุทธ์จบแฝงโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพงศกรพันธ์แตงโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสิงหาทรงศิริมงคลกุลโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฐิตินัยพรหมชนะโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนโชติอุทัยทองโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศุภวิชญ์เมืองทิพย์โรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวายุโพธิ์ใบโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศักยะจันทีโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเขมราชฉิมเมืองโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเทวราชวุฒิเศรษฐีโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจักรินจันทร์ประโคนโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวงศกรนิลอ่อนโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเขตโสภณแสงภักดีโรงเรียนวัดอินทาราม "โกวิทอินทราทร"วัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพิษณุโพธิ์เงินโรงเรียนบ้านห้วยตลุงวัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๔เด็กชายมนัสวีบุญเพิ่มโรงเรียนบ้านห้วยตลุงวัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสายชลผ่องใสโรงเรียนบ้านห้วยตลุงวัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๔เด็กชายภาณุวิชญ์เอกจิตรโรงเรียนบ้านห้วยตลุงวัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอภิศักดิ์อ่อนรำพรรณโรงเรียนบ้านห้วยตลุงวัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสมัตศ์ธนัตกุลธนพัฒน์พลโรงเรียนบ้านห้วยตลุงวัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนชาติบุณยปรีดีโรงเรียนบ้านห้วยตลุงวัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอธิฐา-โรงเรียนบ้านห้วยตลุงวัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรพงษ์สุกรโรงเรียนบ้านห้วยตลุงวัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๔เด็กชายวุฒิภัทรวันเต็มโรงเรียนบ้านห้วยตลุงวัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กชายปิยวัฒน์แหนกลางโรงเรียนบ้านห้วยตลุงวัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงวณิชยาขุนอินทร์โรงเรียนบ้านห้วยตลุงวัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงชนรดีจันทร์เสวกโรงเรียนบ้านห้วยตลุงวัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอนัญพร-โรงเรียนบ้านห้วยตลุงวัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงสุวดีเเจ่มใสโรงเรียนบ้านห้วยตลุงวัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอุรัสญาเทพพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยตลุงวัดอินทารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี