รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๑๑๐ - โรงเรียนวัดดอนขมิ้น
ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรายุทธบุตรอินทร์โรงเรียนวัดดอนขมิ้นวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๔เด็กชายกิตติทัตกำมะนีโรงเรียนวัดดอนขมิ้นวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุชาติ-โรงเรียนวัดดอนขมิ้นวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสิทธินันท์อนันต์สุขโรงเรียนวัดดอนขมิ้นวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนวินสุขเกษมโรงเรียนวัดดอนขมิ้นวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณนนท์ซุ่นสงค์โรงเรียนวัดดอนขมิ้นวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปพิชญาจรุมเครือโรงเรียนวัดดอนขมิ้นวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงเกวลินตะก้องโรงเรียนวัดดอนขมิ้นวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจรัสพรประจวบวันโรงเรียนวัดดอนขมิ้นวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเบญญาภารูปหล่อโรงเรียนวินัยนุกูลวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กชายไออุ่นกุุนางโรงเรียนวินัยนุกูลวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพุฒธากรณ์แสงดีโรงเรียนวินัยนุกูลวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายคุณานนท์นาญาติโรงเรียนวินัยนุกูลวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐกรศรีผาโรงเรียนวินัยนุกูลวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงปภาวีกำลังยานโรงเรียนวินัยนุกูลวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงกนกวรรณเหลืองอรุณโรงเรียนวินัยนุกูลวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนาวาฤทธิ์คำจูโรงเรียนวินัยนุกูลวัดดอนขมิ้นคณะจังหวัดกาญจนบุรี