รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๑๑๑ - โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 96 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิวัฒน์พิมพาโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูรินทร์แสงอัคคีโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายธนกรบุญล้อมโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกนกณัฐรักสายโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายยศธนะบุญจาดโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวราวุฒิไพรวันโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวงศกรสมรูปโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพิชชานันท์พัวพันธ์พงษ์โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกานติ์ชนิตประเสริฐศักดิ์โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงบุญญาพรผ่องใสโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงมนัสนันท์เหมือนประเสริฐโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพรปภาศรีเอี่ยมโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวุฒิศักดิ์เปรมแจ่มโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธารเทพโตเทียนโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุปรีชาโสภาโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษณะจันทร์บูรณ์โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเตชิตเซี่ยงหวองโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเดโชชัย-โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสิทธิพรบรรเทาทุกข์โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายธนภัทรรอดขำโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธิดารัตน์สรพรมโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจรัญพรใจจันทร์โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกรกมลเกษรโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศริลักษณ์เซี่ยงฉีโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกาญจนาท้าววิบูลย์โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัสสรทองงามโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจันทิวาโยมด้วงโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงชนินาถพุ่มพวงโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงผ่องพรรณขาวสอาดโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบวัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๕เด็กชายนพธรรศชินนะโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภานุวัฒน์ปานกลับโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติภณอินบ้านยางโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอัศม์เดชเรือนคำโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภาคภูมิรวยภิรมย์โรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวีรภาพหลวงทอโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภัคพลโสตทิสงโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๕เด็กชายรัตนพรจันทร์คำโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายถิรคุณตันทรัพย์โรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๕เด็กชายภูริชสิทธิกุลโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กชายสหรัสจตุรภัทรพรชัยโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๕เด็กชายศดานันท์พยุงทองโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนาถลดาอยู่ยงค์โรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงปัญญาพรแสงเมืองโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกมลชนกอุ่นทาโพธิ์โรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงจิราพัชรรอดแก้วโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงภรอุมาคงมั่นโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงสินีนาฎบัวศรีโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายชาญชัยศรีจันทร์โรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพชยชัยปลาทองโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสันธิลานิลรอดโรงเรียนวัดเขาใหญ่วัดเขาสามสิบหาบคณะจังหวัดกาญจนบุรี