รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๑๒๙ - โรงเรียนบ้านหนองเจริญ
ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 17 จาก 17 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเกรียติชัยคำทอนโรงเรียนบ้านหนองเจริญวัดหนองเจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐภาคย์ทนันไชยโรงเรียนบ้านหนองเจริญวัดหนองเจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเตชินท์อินเกาะช้างโรงเรียนบ้านหนองเจริญวัดหนองเจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายเต็งหนึ่ง-โรงเรียนบ้านหนองเจริญวัดหนองเจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพลทรรษ-โรงเรียนบ้านหนองเจริญวัดหนองเจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรายุ-โรงเรียนบ้านหนองเจริญวัดหนองเจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๖เด็กชายโซโซ-โรงเรียนบ้านหนองเจริญวัดหนองเจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวชิรวิทย์จันทร์แจ่มโรงเรียนบ้านหนองเจริญวัดหนองเจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๖เด็กชายรัตพลพลพัฒน์โรงเรียนบ้านหนองเจริญวัดหนองเจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธวัลพรจริยวธนะวดีโรงเรียนบ้านหนองเจริญวัดหนองเจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญญรัตน์ทองผาประกรณ์โรงเรียนบ้านหนองเจริญวัดหนองเจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงพัณณิตาทองผาขจิตโรงเรียนบ้านหนองเจริญวัดหนองเจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจารุพิชญาทองจอกโรงเรียนบ้านหนองเจริญวัดหนองเจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุธิกานต์ชื่นขำโรงเรียนบ้านหนองเจริญวัดหนองเจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกฤติยาสร้อยทองโรงเรียนบ้านหนองเจริญวัดหนองเจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงหนึ่ง-โรงเรียนบ้านหนองเจริญวัดหนองเจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอัญชลีกร-โรงเรียนบ้านหนองเจริญวัดหนองเจริญศรัทธาธรรมคณะจังหวัดกาญจนบุรี