รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๑๓๗ - โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 162 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชยพลเย็นใจโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๔นายจีรกรบุญทันโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชินวัตรฉมาวัฒินพงศ์โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๔นายชัยวัฒน์กุลสวัสดิ์โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกฤตวิชาโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๔นายณัฐวัตรแก้วศรีโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนาย-โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๔นายวันชัย-โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๔เด็กชายนิติธรเทียมสอนโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๔นายน้องเล็ก-โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพุทธิพัฒน์ทันนิกาโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๔นายสะถิระด้วงชื่นโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพุฒิภัทร-โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๔นายณัฐวัฒน์หงษ์เกศแก้วโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๔เด็กชายพลภัทรเงินมากหลายโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๔นายกรกฎ-โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๔เด็กชายมรกตอรุณโรจน์รุจีโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๔นายธีรวุฒิดาวเศรษฐ์โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๔เด็กชายศุภชัยพวกมียิ่งโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๔นางสาวชนาภัทรใจหาญโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
21ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสายชลศรีเหราโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอนุธิดาปันใจโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
23ประถมศึกษาป.๔เด็กชายสุกัน-โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกันยา-โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
25ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธีรเมศจันทร์ขจรโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๔นางสาวธัญญาลักษณ์ขวัญอนงค์ไชยโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
27ประถมศึกษาป.๔เด็กชายณัฐณภัทรพรมอินทรโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๔นางสาวภัทรชนกพิมพขันธ์โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
29ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธันวาอิ่มศรีโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๔นางสาวมิ่งกมลสิทธิไทยโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
31ประถมศึกษาป.๔เด็กชายชนกดนัยทองเปลวโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสาริศาเณรกิจโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
33ประถมศึกษาป.๔เด็กชายอนุชาทัพซ้ายโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๔นางสาวนริษาคลองน้อยโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
35ประถมศึกษาป.๔เด็กชายธนกรณ์กาบัวโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๔นางสาวมะนาว-โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
37ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจามีกรจันทร์ทิพย์โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอรนันท์จิตรใจเจริญบุญโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
39ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจินตนาบุญแดงโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๔นางสาวออน-โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
41ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงจิราวรรณพูลอ่อนโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๔นางสาววิไล-โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
43ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงธัญชนกสีนวลโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๔นางสาวสุขริตาบวรณัฎฐพัชร์โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
45ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงรักษ์ชคุณทิศรักษ์โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๔นางสาวณัฐพรจุลมาโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
47ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงหลุยส์-โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๔นางสาวขวัญฤดี-โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
49ประถมศึกษาป.๔เด็กหญิงอินทุอรกรชนาชัยโรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี
50มัธยมศึกษาม.๔นางสาวจันทรา-โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศวัดวังปะโท่คณะจังหวัดกาญจนบุรี