รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๑๓๙ - โรงเรียนคุรุสภา
ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1ประถมศึกษาป.๕เด็กชายฐิติโชติ-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติชัย-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3ประถมศึกษาป.๕เด็กชายวรพจน์มะเดโชโรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๕เด็กชายอภิวัฒน์คงมาโรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5ประถมศึกษาป.๕เด็กชายพิวพิว-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงนิดา-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงฉันชนกสะอาดโรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงชาลิสาพากเพียรโรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงอินทร์ชลิตา-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงน้ำฝน-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธนิดาภาพติ๊บโรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงขมิ้น-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงจันทนา-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงหลิงหลิง-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงไหม-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงอภิชญา-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงน้องดา-โรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงกานต์ธิดาสร้อยทองโรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปวีณ์กรสงฆ์พราหมโรงเรียนคุรุสภาวัดห้วยเจริญศรัทธารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี