รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นเอก - ๒๕๘๑๔๐ - โรงเรียนบ้านห้วยเสือ
ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 48 จาก 48 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายฐิติโชติอินตะพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐพนธ์ท่าพิมายโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐพนธ์อรรคบุตรโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐภัทรอิศรภักดีโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชวินนุชทองแสงโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงธวัลรัตน์สมตนโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงนารดาทองอ่อนโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงน้ำกุ๊ก-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปณาลีลี่รื่อโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงปิ่นพลอยสุวรรณพรโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงเปรียวเปรียว-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงโรสมาลินอนันต์ญาณ์ภรณ์โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงวนิดาสามีภักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงอารีรัตน์คุณประทุมโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายเกษมท่าพิมายโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายจิรภัทรพงค์พิเชียรโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายธนวินธ์สิมสีมาโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายปวินวัตรสีงามโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายภูวณัฐทองบุตรโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายโภคินน้อยโนนทองโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายสุวโรจน์สุไชยแสงโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงกวินตราประโยชน์สมจิตโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงแก้วมณีผาภูมิเกรียงไกรโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงนุช-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงอรัญญาพลนำโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายภาคภูมิลี่รื่อโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๓นายจาตุรงค์กิจโชคประเสริฐโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28มัธยมศึกษาม.๓นายศรณ์ลี่รื่อโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๓นายลงโก๋-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30มัธยมศึกษาม.๓นายธันวาสมตนโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายศุภกฤตจำเริญดีโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32มัธยมศึกษาม.๓นางสาวกัญฑิตาอ่องจุ้ยโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงชลิดาสุวรรณสิงห์โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34มัธยมศึกษาม.๓นางสาวเดือน-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงสุธิมาสมนิยามโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36มัธยมศึกษาม.๓นางสาววี-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงใบหม่อน-โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38มัธยมศึกษาม.๔นายคมสันแซ่หมีโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๔นายธนศักดิ์ศักดิ์เจริญชัยกุลโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40มัธยมศึกษาม.๔นางสาวกาญรินทร์สำเร็จทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๔นางสาวพรรณภัคสามีภักดิ์โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42มัธยมศึกษาม.๔นางสาวอมนรดาวงษ์ตาแสงโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๖นายชัยวัฒน์สายจำปาโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44มัธยมศึกษาม.๖นายณัฐภูมิรอบรู้โรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๖นายนพเก้ากุลธรรมภัทรโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46มัธยมศึกษาม.๖นายวรายุทธสกุลวรภัทรโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๖นายอดิศรจันทราชโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48มัธยมศึกษาม.๖นายอำพลทองผาตระหง่านโรงเรียนบ้านห้วยเสือวัดชะอี้สุวิมลธรรมารามคณะจังหวัดกาญจนบุรี