รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นตรี - ๒๕๘๑๔๒ - โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่๑)
ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 50 จาก 155 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายก้องภพเหมือนริทธิโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกนกนุชโภคาโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายกิตติธัชเหมือนบัวโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กชายกฤษณะทรงเข็มขาวโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงจันทกานต์นุรักษ์โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กชายจิรายุทธอินชะแพรดโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายจิรวัฒน์สาสายโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กชายชัชนันท์ปักกังพลังโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชินกฤตพลศรุตวงศ์โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณฐพงศ์ห้วยหงษ์ทองโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายชูวงศกรจดจำโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฐนันท์ผลพิมายโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงณัฐยาทัพพิจิตรโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กชายณัฐนันท์หลวงภิเภกโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายเด็กชายมนัสนันท์ปานอาภรณ์โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงธัญยธรณ์นุรักษ์โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนกร แซ่ตันแซ่ตันโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงนงนุชสระพลอยโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงธนพรป้ายนอกโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
20ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพรรณพลพรายทองโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
21มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายธนพลเหมือนหงษ์โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
22ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิชยะชัยปานเปียโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
23มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงนริศราศรีเจริญสุขโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
24ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพีรพัฒน์จันจุ้ยโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
25มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปฏิภาณ อิ่มวงค์อิ่มวงค์โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
26ประถมศึกษาป.๖เด็กชายวรากรณ์บุญส่งโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
27มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายปุญญพัฒน์บวรกิจวรกุลโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
28ประถมศึกษาป.๖เด็กชายศรชัยศรีหิรัญโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
29มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายพงศกรทองหลีโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
30ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสายน้ำเปรมใจชนโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
31มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรัชนีกรหรีหร่องโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
32ประถมศึกษาป.๖เด็กชายสุธินันท์สระทองดีโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
33มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงรัตติกาลคำวงษ์โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
34ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงสุนิษาสารสุขโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
35มัธยมศึกษาม.๓นางสาวรุจิราทองไหมโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
36ประถมศึกษาป.๖เด็กชายอนุชิตบานแย้มโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
37มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายวริศธรรมเนียมดีโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
38ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกตพลเหมือนแดงโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
39มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงวิภาพรศรีเจริญสุขโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
40ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงกัลยรัตน์นางหรอกโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
41มัธยมศึกษาม.๓นายศิรชัชศิริรัตน์โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
42ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกานต์มนัส-โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
43มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอนันตชัยยอดเพชรโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
44ประถมศึกษาป.๕เด็กชายกิตติกานต์หนูหริ่งโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
45มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอรรจน์ชาวันโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
46ประถมศึกษาป.๕เด็กชายไกรสรยางสวยโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
47มัธยมศึกษาม.๓เด็กหญิงอรัญญาพูลเงินโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
48ประถมศึกษาป.๕เด็กชายขุมทองสุวรรณฉิมโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
49มัธยมศึกษาม.๓เด็กชายอาซันกุลจิโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
50ประถมศึกษาป.๕เด็กชายจตุพงศ์กลิ่นขจรโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี