รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดกาญจนบุรี  ภาค ๑๔
ธรรมศึกษาชั้นโท - ๒๕๘๑๔๒ - โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่๑)
ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี

แสดง 1 ถึง 19 จาก 19 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#ช่วงชั้นระดับการศึกษาคำนำหน้าชื่อนามสกุลองค์กร/สถานศึกษาวัดสำนักเรียน
 
 
 
 
  
 
 
 
1มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงเขมิกาบุญบำรุงโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
2ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงขวัญทิพย์สมฆ้องโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
3มัธยมศึกษาม.๒เด็กหญิงจนิรดาแหวนเพชรโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
4ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงณัฏฐธิดาเหมือนเกตุโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
5มัธยมศึกษาม.๒เด็กชายรัตนพลสาระรัมย์โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
6ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงดาหวันพรหมมาโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
7มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงกวิสราจินพละโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
8ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงปารวีอินทเจียดโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
9มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงชนิสรสองสนูโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
10ประถมศึกษาป.๖เด็กชายพิริยะพิรมนาโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
11มัธยมศึกษาม.๑เด็กชายณัฐสิทธิ์ทองประเสริฐโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
12ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงเพชรลดาหรีหร่องโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
13มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงทักษพรสาสุขโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
14ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงภัทรวดีหรีหร่องโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
15มัธยมศึกษาม.๑เด็กหญิงโมโมไม่มีนามสกุลโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
16ประถมศึกษาป.๖เด็กหญิงศิริวิมลสุขบุญโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
17ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงธนัญญาอ่ำสุขโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
18ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงเปรมสินีแก้วไซเกิดโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี
19ประถมศึกษาป.๕เด็กหญิงพัชรินทร์มูลหาวิเศษโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ ๙)วัดทุ่งมะสังคณะจังหวัดกาญจนบุรี