รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดแพร่  ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๓๐๐๓ - วัดแม่ยางเปี้ยว
ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง แพร่

แสดง 1 ถึง 22 จาก 22 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1พระวทัญญูมุตยะฐานสมฺปนฺโนวัดแม่ยางยวงคณะจังหวัดแพร่
2พระสัตยากุณาตีนริสฺสโรวัดแม่ทรายคณะจังหวัดแพร่
3พระวิชาญวิกาหะกิตติปญฺโญวัดพระธาตุปูแจคณะจังหวัดแพร่
4พระสว่างอุดแน่นฐิตสีโลวัดพระธาตุเลาใต้คณะจังหวัดแพร่
5พระวิวัฒน์ใจคำปญฺญาวฑฺฒโนวัดแม่ยางกวาวคณะจังหวัดแพร่
6พระวีระพลครองชัยชนะชยวุฑฺโฒวัดแม่ยางเปี้ยวคณะจังหวัดแพร่
7พระศิรศักดิ์ปี่แก้วมหาวีโรวัดแพร่แสงเทียนคณะจังหวัดแพร่
8พระบุญสิทธิวงษ์ชมภูสุเมโธวัดศรีดอนมูลคณะจังหวัดแพร่
9พระเอ็มวงศ์ยะถาวโรวัดไทรพร้าวคณะจังหวัดแพร่
10พระทรงศักดิ์อ้วนกลมขนฺติวโรวัดแม่ยางเปี้ยวคณะจังหวัดแพร่
11พระภูพิรัฐสร้อยคำฐานิสฺสโรวัดแม่ยางเปี้ยวคณะจังหวัดแพร่
12สามเณรกวินภพทาขาววัดร้องเข็มคณะจังหวัดแพร่
13สามเณรกิตติศักดิ์เกสรเพ็ชรวัดวังพึ่งคณะจังหวัดแพร่
14สามเณรจิตติชัยพรหมเมฆวัดร้องกวางคณะจังหวัดแพร่
15สามเณรจิรายุธานีกุลวัดร้องกวางคณะจังหวัดแพร่
16สามเณรชนะกฤษยอดสอนวัดร้องเข็มคณะจังหวัดแพร่
17สามเณรธวัชชัยจันทร์โครตวัดร้องเข็มคณะจังหวัดแพร่
18สามเณรยรรยงศรีภักดีวัดหนองเจริญคณะจังหวัดแพร่
19สามเณรศุภพลชื่นดีวัดบุญเริงคณะจังหวัดแพร่
20สามเณรอนุวัฒน์ศรีพันดอนวัดบุญภาคคณะจังหวัดแพร่
21สามเณรอาทิตย์อิศรีวัดบุญภาคคณะจังหวัดแพร่
22สามเณรอนุวัฒน์อุบลเม้าวัดตำหนักธรรมคณะจังหวัดแพร่