รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักเรียนคณะจังหวัดแพร่  ภาค ๖
นักธรรมชั้นตรี - ๓๑๒๓๐๐๕ - วัดทุ่งน้าว
ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง แพร่

แสดง 1 ถึง 33 จาก 33 ผลลัพธ์

รายชื่อผู้ขอเข้าสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๖๖

#คำนำหน้าชื่อนามสกุลฉายาวัดสำนักเรียน
 
 
   
 
 
1สามเณรการัณย์อยู่ลึวัดพระธาตุพระลอคณะจังหวัดแพร่
2สามเณรจักรภัทรศรวณใจวัดสันปู่สีคณะจังหวัดแพร่
3สามเณรณรงค์กรมีชัยวัดหนองบัวคณะจังหวัดแพร่
4สามเณรณัฐวุฒิอุตตะมะวัดหนองบัวคณะจังหวัดแพร่
5สามเณรทิวากรศรีสุขวัดสันปู่สีคณะจังหวัดแพร่
6สามเณรปภังกรดอกไม้วัดสันปู่สีคณะจังหวัดแพร่
7สามเณรพีรพัฒน์หนูฟุ่นวัดสันปู่สีคณะจังหวัดแพร่
8สามเณรวสุพลปะละใจวัดสันปู่สีคณะจังหวัดแพร่
9สามเณรวัชระทองปานดีวัดสันปู่สีคณะจังหวัดแพร่
10สามเณรวีรภัทรทองศิริวัดพระธาตุพระลอคณะจังหวัดแพร่
11สามเณรวีราทรบังหาญวัดหนองบัวคณะจังหวัดแพร่
12สามเณรเศรษฐวิทย์บุญรักษาวัดสันปู่สีคณะจังหวัดแพร่
13สามเณรโสภณป้อมงามวัดพระธาตุหนองจันทร์คณะจังหวัดแพร่
14สามเณรอภิชาติแซ่ย่างวัดสันปู่สีคณะจังหวัดแพร่
15สามเณรเอกดนัยคุ้มใจวัดกลางคณะจังหวัดแพร่
16สามเณรจิตติกรนาทันรีบวัดพระธาตุพระลอคณะจังหวัดแพร่
17สามเณรธีรวัฒน์สุชาติวุฒิวัดอัมพวันคณะจังหวัดแพร่
18สามเณรณัฐกรณ์สุวรรณเอ้ยวัดสันปู่สีคณะจังหวัดแพร่
19สามเณรภานุวัฒน์มาลูนวัดสันปู่สีคณะจังหวัดแพร่
20สามเณรภัทรกรน้อยเจริญวัดหนองบัวคณะจังหวัดแพร่
21สามเณรศุภเชฎฐ์อุดมวัดแดนชุมพลคณะจังหวัดแพร่
22สามเณรฐากูรธงทองวัดหนุนเหนือคณะจังหวัดแพร่
23พระวงศ์สถิตย์หาญสัตย์ติกฺขวิโรวัดทุ่งน้าวคณะจังหวัดแพร่
24พระเฉลิมชัยสะเอียบคงอภินนฺโทวัดดอนชัยคณะจังหวัดแพร่
25พระกมลเทพใจแปงกมโลวัดห้วยโป่งคณะจังหวัดแพร่
26พระกานดอนแก้วชินวโรวัดดอนแก้วคณะจังหวัดแพร่
27พระเส็งควรแซ่เติ๋นสาทโรวัดดอนชัยคณะจังหวัดแพร่
28พระอนุสรณ์หว่างตะกุลจิรววฑฺฒโนวัดดอนชัยคณะจังหวัดแพร่
29พระดามพ์กาวิละตปสีโลวัดอัมพวันคณะจังหวัดแพร่
30พระจันทร์เป็กทองกิตฺติปุญฺโญวัดแดนชุมพลคณะจังหวัดแพร่
31สามเณรพงศภัคใจผ่องวัดท่อสมานคณะจังหวัดแพร่
32สามเณรภานุวัฒน์คำต้นวัดท่อสมานคณะจังหวัดแพร่
33สามเณรพีรวิชญ์บุญเงินวัดท่อสมานคณะจังหวัดแพร่